rơi tự do là một chuyển động

vật lí lớp 10 hoạt động rơi tự tại ở trong chủ thể vật lí lớp 10 tế bào mô tả fake động

Video bài bác giảng Chuyển động rơi tự động do

I/ Sự rơi của những vật nhập ko khí

Thí nghiệm thả rơi của những vật nhập ko khí
Thả 2 tờ giấy má A4 ở nằm trong phỏng cao h đối với mặt mũi khu đất, một tờ giấy má được vo tròn trặn lại, tớ nhận ra rằng tờ giấy má được vo tròn trặn luôn luôn rơi xuống trước
Sự rơi của những vật nhập bầu không khí ko cần khi này vật nặng nề cũng rơi thời gian nhanh rộng lớn vật nhẹ nhõm.

Bạn đang xem: rơi tự do là một chuyển động

Sự rơi của những vật nhập bầu không khí tùy theo mức độ cản ko khí

II/ Sự rơi của những vật nhập chân ko, sự rơi tự động do

1/ Chân ko là gì?

Chân ko vô cùng là môi trường xung quanh không tồn tại vật hóa học và tích điện, chân ko kha khá là môi trường xung quanh sở hữu áp suất thấp (hiểu giản dị và đơn giản là môi trường xung quanh bị rút sát không còn bầu không khí ra)

Thí nghiệm sự rơi tự tại của những vật nhập căn chống chân ko lớn số 1 thế giới
Định nghĩa sự rơi tự động do (chuyển động rơi tự động do) là sự việc rơi của những vật chỉ chịu đựng ứng dụng của trọng lực

2/ Tính hóa học của hoạt động rơi tự động do

 • Phương, chiều: các vật rơi tự tại bám theo phương trực tiếp đứng, chiều kể từ bên trên xuống.
 • Tính chất: chuyển động rơi tự tại là hoạt động trực tiếp thời gian nhanh dần dần đều.

3/ Công thức của hoạt động rơi tự động do

Công thức của hoạt động rơi tự động do Trường hợp ý thả rơi (vo = 0)
 • s = vot + $\dfrac{1}{2}gt^{2}$
 • v = vo + gt
 • v2– vo2 = 2gs
 •  s = $\dfrac{1}{2}gt^{2}$
 • t = $\sqrt{\dfrac{2s}{g}}$
 • v = gt = $\sqrt{2gs}$

Trong đó:

Xem thêm: i2 na2s2o3

 • s: quãng lối vật rơi được (m)
 • v: véc tơ vận tốc tức thời của vật bên trên thời khắc t (s)
 • g: vận tốc rơi tự tại (m/s2)

III/ Khái niệm trọng lực:

Trọng lực là lực hít của Trái Đất lên những vật sở hữu phương trực tiếp đứng khunh hướng nhập tâm của Trái khu đất và được xác lập vì chưng biểu thức

Biểu thức véc tơ: \[\vec{P}=m\vec{g}\]

Biểu thức phỏng lớn: \[P=m.g\]

trong đó:

 • P: trọng tải (N)
 • m: lượng của vật (kg)
 • g: vận tốc rơi tự tại (m/s2)

khi vật rơi tự tại, vật chỉ chịu đựng ứng dụng vì chưng lực hít của Trái Đất hoặc phát biểu cách thứ hai vật chỉ chịu đựng ứng dụng của trọng lực

Xem thêm: vinyl fomat + naoh