sóng ngang

1. Ba sóng ngang là gì?

Mô hình thân phụ sóng ngang đặc biệt tương tự đối với ABCD nước ngoài trừ việc nó sở hữu cho tới 3 sóng và sở hữu 2 đoạn hồi lại. Mô hình này là kiểu dáng nguyên vẹn thủy của quy mô sóng Elliott.

Bạn đang xem: sóng ngang

Như ABCD, chúng ta cũng cần phải khí cụ là Fibonacci và hai con mắt tinh nhanh nhằm phát hiện quy mô.

Ba sóng ngang

Ở những biểu vật dụng bên trên, điểm A rất có thể vị 0.618% của đoạn 1.

Tương tự động, điểm B vị 0.618% đoạn 2.

Trong Lúc cơ, điểm 2 tiếp tục vị 1.272% không ngừng mở rộng của đoạn hồi lại A và điểm 3 vị 1.272% hồi lại của đoạn.

Xem thêm: ancol etylic ra etilen

2. Cách kí thác dịch 

Thông thông thường, Lúc giá bán đạt cho tới điểm B, chúng ta có thể sẵn sàng mua sắm hoặc cung cấp bên trên điểm không ngừng mở rộng 1.272 nếu khách hàng không thích bỏ qua thời cơ.

3. Một số quy tắc cần thiết chú ý:

  • Thời gian tham cần thiết nhằm tạo hình sóng 2 tiếp tục vị thời hạn cần thiết nhằm tạo hình sóng 3.
  • Thời gian tham nhằm dứt đoạn hồi A và B là tương đương

 

Xem thêm: Khóa học tập phân tách kỹ thuật

Xem thêm: ch3 ch2 ch3

Đánh giá bán nội dung bài viết này