sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ


Cơ chế hít vào nước và ion khoáng thụ động và dữ thế chủ động, làn nước và ion khoáng cút kể từ khu đất nhập mạch mộc bám theo 2 con cái đường: gian lận bào và tế bào chất

CƠ CHẾ HẤP THỤ NƯỚC VÀ ION KHOÁNG Tại RỄ CÂY

1. Hấp thụ nước và ion khoáng kể từ khu đất nhập tế bào lông hút

Bạn đang xem: sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

Hấp thụ nước

Nước được hít vào liên tiếp kể từ khu đất => tế bào lông hít bám theo cách thức thụ động (thẩm thấu): kể từ môi trường xung quanh nhược trương (ít ion khoáng, nhiều nước) sang trọng môi trường xung quanh ưu trương (nhiều ion khoáng, không nhiều nước) nhờ việc chênh chéo áp suất thấm vào.

Dịch của tế bào rễ là ưu trương đối với hỗn hợp khu đất là vì 2 nguyên vẹn nhân:

+ Quá trình bay khá nước ở lá nhập vai trò như cái bơm hít, hít nước lên phía bên trên, thực hiện hạn chế lượng nước nhập tế bào lông hít.

+ Nồng chừng những hóa học tan cao tự được sinh đi ra nhập quy trình gửi hoá vật hóa học nhập cây.

Hấp thụ ion khoáng

Các ion khoáng đột nhập nhập tế bào rễ cây bám theo 2 cách thức là cách thức thụ động và cách thức công ty động

Dòng nước và những ion khoáng cút kể từ khu đất nhập mạch mộc của rễ

Sự đột nhập của nước và những ion khoáng kể từ khu đất nhập tế bào lông hít, rồi xuyên qua chuyện những tế bào vỏ rễ nhập mạch mộc của rễ bám theo nhì tuyến phố là tuyến phố gian lận bào và tuyến phố tế bào hóa học.

Con đàng gian lận bào(đường color đỏ)

Con đàng tế bào hóa học (đường color xanh)

Đường đi

- Nước và những ion khoáng bám theo không khí Một trong những bó sợi xenllulozo nhập trở nên TB tiếp cận nội phân bì, gặp gỡ đai Caspari ngăn lại nên nên gửi sang trọng tuyến phố tế bào hóa học.

- Từ lông hít – khoảng chừng gian lận bào – đai Caspari – mạch gỗ

- Nước và những ion khoáng trải qua khối hệ thống ko bào kể từ TB này sang trọng TB không giống qua chuyện những sợi liên bào nối những ko bào, qua chuyện TB nội phân bì rồi nhập mạch mộc của rễ.

- Từ lông hít – tế bào hóa học của tế bào – mạch gỗ

Đặc điểm

- Nhanh, ko được lựa chọn lọc

Xem thêm: anilin tác dụng với brom

- Chậm, được lựa chọn lọc

II. Hình ảnh hưởng trọn của môi trường xung quanh đến việc hít vào nước và ion khoáng ở rễ

Các nhân tố nước ngoài cảnh như: áp suất thấm vào của hỗn hợp khu đất, chừng pH, chừng thông thoáng của khu đất …ảnh hưởng trọn đến việc hít vào nước và ion khoáng ở rễ.

Sơ đồ gia dụng suy nghĩ Hấp thụ nước và muối hạt khoáng ở rễ:


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 11 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

2k7 Tham gia tức thì group share, trao thay đổi tư liệu tiếp thu kiến thức mễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 bên trên Tuyensinh247.com. Cam kết canh ty học viên lớp 11 học tập chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: agno3+h3po4