thể tích tam giác

Nối tiếp mạch kỹ năng và kiến thức đang xuất hiện, nhập nội dung bài viết này tất cả chúng ta tiếp tục bên cạnh nhau lần hiểu về phương pháp tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác và sống lưng trụ đứng tứ giác nha chúng ta.

Bạn đang xem: thể tích tam giác

Thật rời khỏi chỉ nên biết công thức tính của hình lăng trụ đứng là những bạn đã sở hữu thể vận dụng được mang đến hình lăng trụ đứng tam giác, tứ giác, hình vỏ hộp chữ nhật và hình lập phương rồi.

Tuy nhiên, vì thế công thức tính của hình lăng trụ đứng vượt lên trên tóm lại, ko thuận tiện dùng nên mới nhất sử dụng công thức đo lường riêng biệt mang đến từng hình rõ ràng. Okay, giờ tất cả chúng ta tiếp tục tiếp cận phần nội dung chủ yếu của nội dung bài viết này.

#1. Tính diện tích S và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác

Định nghĩa: Hình lăng trụ đứng tam giác hình lăng trụ sở hữu đem những cạnh mặt mày vuông góc với lòng. Hay thưa cách thứ hai thì đấy là hình có nhị đáy là 2 tam giác và mặt mày bên là các hình chữ nhật.

Như những chúng ta cũng có thể thấy ở hình mặt mày dưới: Hình lăng trụ đứng tam giác là hình lăng trụ đứng sở hữu nhị mặt mày lòng là nhị hình tam giác và tía mặt mày mặt là tía hình chữ nhật.

tinh-dien-tich-the-tich-cua-hinh-lang-tru-dung-tam-giac-tu-giac (1)

Hình lăng trụ đứng tam giác ABC.DEF sở hữu …

 • A, B, C, D, E, F là sáu đỉnh
 • ACFD, CBEF, BEDA là tía mặt mày mặt mày, tía mặt mày mặt này là tía hình chữ nhật
 • AD, CF, BE là tía cạnh mặt mày, tía cạnh mặt mày này đều nhau và tuy nhiên song với nhau
 • ABC, DEF là nhị mặt mày lòng, nhị mặt mày lòng này tuy nhiên song với nhau
 • AD là chiều cao

Diện tích xung xung quanh của hình lăng trụ đứng tam giác tiếp tục vì thế tích của tổng phỏng nhiều năm tía cạnh lòng chiều cao

Diện tích toàn phần của hình lăng trụ đứng tam giác tiếp tục vì thế tổng của diện tích xung quanh diện tích S nhị tam giác đáy

Thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác tiếp tục vì thế tích của diện tích tam giác lòng chiều cao

Ví dụ 1: Cho hình lăng trụ đứng tam giác ABC.DEF sở hữu AC=2 centimet, CB=3 centimet, BE=3.5 centimet, ED=4 cm

Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác.

tinh-dien-tich-the-tich-cua-hinh-lang-tru-dung-tam-giac-tu-giac (2)

Lời Giải:

$S_{xq}=(2+3+4) \times 3.5=\frac{63}{2}~cm^2$

Muốn tính được diện tích S toàn phần của hình lăng trụ đứng tam giác ABC.DEF tất cả chúng ta cần thiết tính được diện tích S của tam giác ABC hoặc DEF trước

Ở phía trên tất cả chúng ta nên dùng công thức Heron vì thế tiếp tục biết phỏng nhiều năm tía cạnh của tam giác đáy

$S_{ABC}=\sqrt{4.5(4.5-2)(4.5-3)(4.5-4)}=\frac{3\sqrt{15}}{4}\approx 2.9~cm^2$

$S_{tp}=\frac{63}{2}+2 \times \frac{3\sqrt{15}}{4}=\frac{63+3\sqrt{15}}{2}\approx 37.3~cm^2$

$V_{ABC.DEF}=\frac{3\sqrt{15}}{4}\times 3.5=\frac{21\sqrt{15}}{8}\approx 10.2~cm^3$

Vậy diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác tiếp tục mang đến theo thứ tự sát vì thế $31.5~cm^2, 37.3~cm^2, 10.2~cm^3$

#2. Tính diện tích S và thể tích của lăng trụ đứng tứ giác

Định nghĩa: Hình lăng trụ đứng tứ giác hình lăng trụ sở hữu đem những cạnh mặt mày vuông góc với lòng. Hay thưa cách thứ hai thì đấy là hình sở hữu nhị lòng là 2 tứ giác và mặt mày mặt là những hình chữ nhật.

Như những chúng ta cũng có thể thấy ở hình mặt mày dưới: Hình lăng trụ đứng tứ giác là hình lăng trụ đứng sở hữu nhị mặt mày lòng là nhị hình tứ giác và tứ mặt mày mặt là tứ hình chữ nhật.

Xem thêm: na2co3+co2+h2o

tinh-dien-tich-the-tich-cua-hinh-lang-tru-dung-tam-giac-tu-giac (3)

Hình lăng trụ đứng tứ giác ABCD.EFGH sở hữu …

 • A, B, C, D, E, F, G, H là tám đỉnh
 • ADHE, DCGH, CGFB, BFEA là tứ mặt mày mặt mày, tứ mặt mày mặt này là tứ hình chữ nhật
 • AE, DH, CG, BF là tứ cạnh mặt mày, tứ cạnh mặt mày này đều nhau và tuy nhiên song với nhau
 • ABCD, EFGH là nhị mặt mày lòng, nhị mặt mày lòng này tuy nhiên song với nhau
 • AE là chiều cao

Diện tích xung xung quanh của hình lăng trụ đứng tứ giác tiếp tục vì thế tích của tổng phỏng nhiều năm tứ cạnh lòng chiều cao

Diện tích toàn phần của hình lăng trụ đứng tứ giác tiếp tục vì thế tổng của diện tích xung xung quanh diện tích S nhị tứ giác đáy

Thể tích của hình lăng trụ đứng tứ giác tiếp tục vì thế tích của diện tích tứ giác lòng chiều cao

Ví dụ 2: Tính diện tích S xung xung quanh của lăng trụ đứng tứ giác (hình thang) với những độ cao thấp như Hình 1

tinh-dien-tich-the-tich-cua-hinh-lang-tru-dung-tam-giac-tu-giac (4)
Hình 1

Lời Giải:

Diện tích xung xung quanh của lăng trụ đứng tứ giác tiếp tục mang đến vì thế $(4+4+5+7).6=120~cm^2$

Ví dụ 3: Tính thể tích của lăng trụ đứng tứ giác (hình thang) với những độ cao thấp như Hình 2

tinh-dien-tich-the-tich-cua-hinh-lang-tru-dung-tam-giac-tu-giac (5)
Hình 2

Lời Giải:

Diện tích tứ giác lòng của hình lăng trụ đứng tứ giác tiếp tục mang đến vì thế $\frac{1}{2}.(5+8).4=26~cm^2$

=> Thể tích của hình lăng trụ đứng tứ giác tiếp tục mang đến vì thế $26.12=312~cm^3$

#3. Công thức tính mang đến hình lăng trụ đứng bất kỳ

Dưới đấy là công thức tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần và thể tích của một hình lăng trụ đứng sở hữu lòng là 1 nhiều giác bất kì (tam giác, tứ giác, ngũ giác, …)

 • Diện tích xung xung quanh của hình lăng trụ đứng tiếp tục vì thế tích của chu vi lòng, chiều cao $S_{xq}=C_{d}.h$
 • Diện tích toàn phần của hình lăng trụ đứng tiếp tục vì thế tổng của diện tích xung xung quanh, diện tích S nhị đáy $S_{tp}=S_{xq}+2.S_{d}$
 • Thể tích của hình lăng trụ đứng tiếp tục vì thế tích của diện tích lòng, độ cao $V=S_{d}.h$

#4. Lời kết

Nếu chúng ta nhằm ý tiếp tục thấy, thương hiệu của lăng trụ đứng tiếp tục tùy thuộc vào thương hiệu của nhiều giác lòng, ví dụ điển hình lăng trụ đứng sở hữu lòng là tam giác được gọi là lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng sở hữu lòng là tứ giác được gọi là lăng trụ đứng tứ giác, …

Có vô số nhiều giác nên sẽ sở hữu được vô số lăng trụ đứng, ở phía trên tôi chỉ lựa chọn ra lăng trụ đứng tam giác và lăng trụ đứng tứ giác là vì thế nó rất thông thường gặp gỡ nhập Toán học tập hao hao nhập cuộc sống đời thường.

Cột mốc té tía biên cương, tấm lịch nhằm bàn, gàu xúc của xe cộ xúc, vỏ hộp đèn, lều trại, … đều phải sở hữu hình dạng của một lăng trụ đứng tam giác, tứ giác…

Okay, vì vậy kỹ năng và kiến thức cần thiết nắm rõ nhập nội dung bài viết này là:

Biết phương pháp tính diện tích S xung xung quanh của hình lăng trụ đứng tam giác, tứ giác… lõi phương pháp tính diện tích S toàn phần của hình lăng trụ đứng tam giác, tứ giác… và biết phương pháp tính thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, tứ giác….

Vậy nhé chúng ta. Xin Chào thân ái và hứa hẹn hội ngộ chúng ta trong mỗi nội dung bài viết tiếp sau ha !

Đọc thêm:

 • Cách tính diện tích S và thể tích của hình trụ (có ví dụ)
 • Cách tính diện tích S mặt mày cầu và thể tích hình cầu (có ví dụ)
 • Cách tính thể tích tứ diện nhập không khí (công thức & casio)

CTV: Nhựt Nguyễn – Blogchiasekienthuc.com

Xem thêm: koh + co2

Bài viết lách đạt: 3.6/5 sao - (Có 11 lượt tiến công giá)