tìm nguyên hàmBài viết lách Cách tìm nguyên hàm của hàm số với cách thức giải cụ thể hùn học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện bài xích luyện Cách tìm nguyên hàm của hàm số.

Bạn đang xem: tìm nguyên hàm

Cách tìm nguyên hàm của hàm số đặc biệt hay

Bài giảng: Cách thực hiện bài xích luyện vẹn toàn hàm và cách thức tìm nguyên hàm của hàm số rất nhanh - Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

A. Phương pháp giải & Ví dụ

Quảng cáo

I. NGUYÊN HÀM VÀ TÍNH CHẤT

1. Nguyên hàm

Định nghĩa: Cho hàm số f(x) xác lập bên trên K (K là khoảng tầm, đoạn hoặc nửa khoảng). Hàm số F(x) được gọi là vẹn toàn hàm của hàm số f(x) bên trên K nếu như F'(x) = f(x) với từng x ∈ K.

Định lí:

    1) Nếu F(x) là 1 trong vẹn toàn hàm của hàm số f(x) bên trên K thì với từng hằng số C, hàm số G(x) = F(x) + C cũng là 1 trong vẹn toàn hàm của f(x) bên trên K.

    2) Nếu F(x) là 1 trong vẹn toàn hàm của hàm số f(x) bên trên K thì từng vẹn toàn hàm của f(x) bên trên K đều sở hữu dạng F(x) + C, với C là 1 trong hằng số.

Do bại liệt F(x)+C, C ∈ R là bọn họ toàn bộ những vẹn toàn hàm của f(x) bên trên K. Ký hiệu ∫f(x)dx = F(x) + C.

2. Tính hóa học của vẹn toàn hàm

        Tính hóa học 1: (∫f(x)dx)' = f(x) và ∫f'(x)dx = f(x) + C

        Tính hóa học 2: ∫kf(x)dx = k∫f(x)dx với k là hằng số không giống 0.

        Tính hóa học 3: ∫[f(x) ± g(x)]dx = ∫f(x)dx ± ∫g(x)dx

3. Sự tồn bên trên của vẹn toàn hàm

        Định lí: Mọi hàm số f(x) liên tiếp bên trên K đều sở hữu vẹn toàn hàm bên trên K.

4. Bảng vẹn toàn hàm của một số trong những hàm số sơ cấp

Nguyên hàm của hàm số sơ cấp Nguyên hàm của hàm số hợp ý (u = u(x)
Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải
Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải
Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải
Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải
Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải
Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải
Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải
Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải
Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải

II. PHƯƠNG PHÁP TÍNH NGUYÊN HÀM

Quảng cáo

Phương pháp người sử dụng khái niệm vá tính chất

    + Biến thay đổi những hàm số bên dưới lốt vẹn toàn hàm về dạng tổng, hiệu của những biểu thức chứa chấp x.

    + Đưa những từng biểu thức chứa chấp x về dạng cơ bạn dạng đem vô bảng vẹn toàn hàm.

    + sát dụng những công thức vẹn toàn hàm vô bảng vẹn toàn hàm cơ bạn dạng.

Ví dụ minh họa

Bài 1: Tìm vẹn toàn hàm của hàm số

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải

Lời giải:

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải

Bài 2: Tìm vẹn toàn hàm của hàm số

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải

Lời giải:

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải

Quảng cáo

Bài 3: Tìm vẹn toàn hàm của hàm số

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải

Xem thêm: cuoh2 ra cuo

Lời giải:

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải

B. Bài luyện vận dụng

Bài 1: Tìm vẹn toàn hàm của hàm số

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải

Lời giải:

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải

Bài 2: Tìm vẹn toàn hàm của hàm số

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải

Lời giải:

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải

Bài 3: Tìm vẹn toàn hàm của hàm số

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải

Lời giải:

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải

Quảng cáo

Bài 4: Tìm vẹn toàn hàm của hàm số

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải

Lời giải:

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải

Bài 5: Tìm vẹn toàn hàm của hàm số

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải

Lời giải:

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải

Bài 6: Tìm vẹn toàn hàm của hàm số

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải

Lời giải:

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải

Bài 7: Tìm vẹn toàn hàm của hàm số

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải

Lời giải:

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải

Bài 8: Tìm vẹn toàn hàm của hàm số

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải

Lời giải:

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải

Bài 9: Tìm vẹn toàn hàm của hàm số

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải

Lời giải:

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải

Bài 10: Tìm vẹn toàn hàm của hàm số

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải

Lời giải:

Các dạng bài xích luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem lời nói giải

Xem thêm thắt những dạng bài xích luyện Toán lớp 12 đem vô đề ganh đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

 • Trắc nghiệm tìm nguyên hàm của hàm số
 • Dạng 2: Tìm vẹn toàn hàm bởi vì cách thức thay đổi trở nên số
 • Trắc nghiệm tìm nguyên hàm bởi vì cách thức thay đổi trở nên số
 • Dạng 3: Tìm vẹn toàn hàm bởi vì cách thức từng phần
 • Trắc nghiệm tìm nguyên hàm bởi vì cách thức từng phần
 • Dạng 4: Tìm vẹn toàn hàm của hàm số hữu tỉ
 • Trắc nghiệm tìm nguyên hàm của hàm số hữu tỉ
 • Dạng 5: Tìm vẹn toàn hàm thỏa mãn nhu cầu ĐK mang lại trước
 • Trắc nghiệm tìm nguyên hàm thỏa mãn nhu cầu ĐK mang lại trước

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ người sử dụng học hành giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


nguyen-ham-tich-phan-va-ung-dung.jsp

Xem thêm: na2co3 + khso4