tính chất của cách mạng tháng 2 năm 1917 ở nga là

Câu hỏi: 

Bạn đang xem: tính chất của cách mạng tháng 2 năm 1917 ở nga là

Tính hóa học của cách mệnh mon 2 ở Nga là?

A. Là cuộc cách mệnh dân công ty tư sản loại mới

B. Là cuộc cách mệnh vô sản

C. Là cuộc cách mệnh tư sản

D. Là cuộc cách mệnh hóa giải dân tộc

Đáp án đích A.

Tính hóa học của cách mệnh mon 2 ở Nga là cuộc cách mệnh dân công ty tư sản loại mới nhất, sự khiếu nại khai mạc cuộc cách mệnh dân công ty tư sản Nga: ngày 23/2/1917, cách mệnh bùng phát vị cuộc biểu tình của 9 vạn phái đẹp người công nhân ở Pê-tơ-rô-gơ-rát, trào lưu nhanh gọn đem kể từ tổng bãi khoá chủ yếu trị lịch sự khởi nghĩa vũ trang.

Giải mến nguyên nhân vì như thế sao lựa chọn A là đúng

Tình hình chủ yếu trị, xã hội ở Nga:

Về chủ yếu trị

– Đầu thế kỉ XX, Nga vẫn là 1 trong nước quân công ty thường xuyên chế, hàng đầu là Nga hoàng

– Năm 1914, Nga hoàng vẫn đẩy quần chúng. # Nga nhập trận chiến giành giật đế quốc, tạo ra kết quả tài chính – xã hội nguy hiểm.

Về kinh tế:

Lạc hậu, kiệt quệ vì như thế cuộc chiến tranh, nàn đói xẩy ra ở nhiều điểm, công nghiệp, nông nghiệp đình đốn.

Về xã hội:

– Đời sinh sống của dân cày, người công nhân, những dân tộc bản địa nhập đế quốc Nga vô cùng với cay đắng.

– Phong trào phản đối cuộc chiến tranh yêu sách lật sụp Nga hoàng thao diễn ra khắp nơi.

Xem thêm: h2+f2

=> nhà nước Nga hoàng càng ngày càng trầm trồ bất lực, không thể kỹ năng kế tiếp cai trị như cũ được nữa. Nước Nga tiến bộ sát cho tới một cuộc cách mệnh.

Cách mạng mon Hai ở Nga:

– Sự khiếu nại khai mạc cuộc cách mệnh dân công ty tư sản Nga: Ngày 23/2/1917, cách mệnh bùng phát vị cuộc biểu tình của 9 vạn phái đẹp công nhân ở Pê-tơ-rô-gơ-rát.

– Phong trào nhanh gọn đem kể từ tổng bãi khoá chủ yếu trị lịch sự khởi nghĩa vũ trang.

– Lãnh đạo: Đảng Bôn-sê-vích

– Lực lượng tham ô gia: công nhân, lính tráng, dân cày.

– Kết quả:

+ Chế phỏng quân công ty thường xuyên chế Nga hoàng bị lật sụp.

+ Xô viết lách đại biểu người công nhân và lính tráng được xây dựng (tháng 3/1917 toàn nước Nga với 555 Xô viết)

+ Cùng thời hạn giai cung cấp tư sản cũng xây dựng nhà nước nhất thời.

+ Nga phát triển thành nước Cộng Hoà

– Tính chất: Cách mạng mon 2/1917 ở Nga là cuộc cách mệnh dân công ty tư sản loại mới nhất.

Cách mạng dân công ty tư sản loại mới nhất là cuộc cách mệnh thực hiện trọng trách của cách mệnh dân công ty tư sản bởi giai cung cấp vô sản chỉ huy, sau thời điểm thắng lợi tiếp tục đem lên cách mệnh Xã hội công ty nghĩa.

– Sau Cách mạng mon Hai, Nga tồn bên trên 2 cơ quan ban ngành tuy nhiên song:

+ nhà nước nhất thời (tư sản).

+ Xô viết lách đại biểu (vô sản).

Xem thêm: al+h2so4 đặc nóng