toán đố lớp 3

Bài tập dượt Toán với tiếng văn lớp 3

Bạn đang xem: toán đố lớp 3

300 bài bác Toán với tiếng văn cơ phiên bản lớp 3 bao hàm những dạng Toán lớp 3 với tiếng văn kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên lớp 3 được VnDoc thuế tầm, tổ hợp gom những em học viên nhận thêm tư liệu ôn luyện những dạng bài bác tập dượt sẵn sàng kỹ năng cho những kì thi đua học tập kì, thi đua học viên xuất sắc đạt sản phẩm cao. Sau trên đây chào những em xem thêm và chuyên chở về phiên bản rất đầy đủ cụ thể.

1. Phép nhân với số vô phạm vi 10

1. Trong chống học tập với 6 mặt hàng ghế, từng mặt hàng ghế với 3 số chỗ ngồi. Hỏi chống học tập bại liệt với từng nào vị trí ngồi?

2. Một túi với 6 kilogam gạo. Hỏi 5 túi như vậy với từng nào ki-lô-gam gạo?

3. Trên bàn với 4 đĩa cam, từng đĩa với 9 trái ngược. Hỏi bên trên bàn với từng nào trái ngược cam?

4. Trên bàn với 4 đĩa cam, từng đĩa với 3 trái ngược. Hỏi bên trên bàn với từng nào trái ngược cam?

5. Trên bàn với 4 đĩa cam, từng đĩa với 2 trái ngược. Hỏi bên trên bàn với từng nào trái ngược cam?

6. Trên bàn với 7 đĩa cam, từng đĩa với 8 trái ngược. Hỏi bên trên bàn với từng nào trái ngược cam?

7. Trên bàn với 7 ông xã sách, từng ông xã sách với 9 cuốn sách. Hỏi bên trên bàn với bao nhiêu quyển sách?

8. Một rổ cam với 2 trái ngược. Hỏi 7 rổ cam như vậy với từng nào trái ngược cam?

9. Trên bàn với 8 ông xã sách, từng ông xã sách với 2 cuốn sách. Hỏi bên trên bàn với bao nhiêu quyển sách?

10. Một túi với 3 kilogam gạo. Hỏi 9 túi như vậy với từng nào ki-lô-gam gạo?

11. Một team người công nhân thực hiện hoàn thành một tuyến đường vô 4 ngày, thường ngày thực hiện được 3m đàng. Hỏi tuyến đường bại liệt nhiều năm từng nào mét?

12. Một vỏ hộp bánh với 5 loại. Hỏi 7 vỏ hộp bánh với từng nào loại bánh?

13. Trong căn nhà em với 8 vỉ dung dịch té, từng vỉ với 4 viên dung dịch. Hỏi căn nhà em với từng nào viên dung dịch bổ?

14. Trên bàn với 8 đĩa cam, từng đĩa với 9 trái ngược. Hỏi bên trên bàn với từng nào trái ngược cam?

15. Trong chống học tập với 9 mặt hàng ghế, từng mặt hàng ghế với 3 số chỗ ngồi. Hỏi chống học tập bại liệt với từng nào vị trí ngồi?

16. Một túi với 8 kilogam gạo. Hỏi 5 túi như vậy với từng nào ki-lô-gam gạo?

17. Trên bàn với 7 ông xã sách, từng ông xã sách với 3 cuốn sách. Hỏi bên trên bàn với bao nhiêu quyển sách?

18. Trong căn nhà em với 6 vỉ dung dịch té, từng vỉ với 10 viên dung dịch. Hỏi căn nhà em với từng nào viên dung dịch bổ?

19. Trong căn nhà em với 8 vỉ dung dịch té, từng vỉ với 7 viên dung dịch. Hỏi căn nhà em với từng nào viên dung dịch bổ?

20. Một cái thuyền chở được 4 người. Hỏi 7 cái thuyền như vậy chở được từng nào người?

2. Phép phân chia với số vô phạm vi 10

64. Cứ 8 người thì xếp được vô một chiếc thuyền qua loa sông. Hỏi với 24 người thì cần xếp trở thành từng nào chuyến?

65. Cô giáo với 45 loại cây viết thưởng đều mang lại 5 tổ. Hỏi từng tổ được thưởng từng nào loại bút?

66. Trong tiệc sinh nhật, Lan với mua sắm 32 trái ngược cam chia đều cho 2 bên cho những bàn thì từng bàn với 8 trái ngược cam. Hỏi tiệc sinh nhật các bạn Lan với từng nào loại bàn?

67. Một team người công nhân cần thực hiện hoàn thành tuyến đường nhiều năm 24 m. mỗi một ngày team người công nhân thực hiện được 6m. Hỏi team người công nhân thực hiện hoàn thành tuyến đường vô từng nào ngày?

68.Cô giáo với 40 loại cây viết thưởng đều mang lại 4 tổ. Hỏi từng tổ được thưởng từng nào loại bút?

69. Có 35 trái ngược cam chia đều cho 2 bên mang lại 7 bàn. Hỏi từng bàn với từng nào trái ngược cam?

70. Có 24 trái ngược cam chia đều cho 2 bên mang lại 6 bàn. Hỏi từng bàn với từng nào trái ngược cam?

71. Trong mùa trồng cây trong năm này, lớp em cần trồng 28 cây cối. Lớp với 7 tổ và giáo viên chia đều cho 2 bên số lượng kilomet về những tổ. Hỏi từng tổ cần trồng từng nào cây?

72.Trong tiệc sinh nhật, Lan với mua sắm 64 trái ngược cam chia đều cho 2 bên cho những bàn thì từng bàn với 8 trái ngược cam. Hỏi tiệc sinh nhật các bạn Lan với từng nào loại bàn?

73. Trong tiệc sinh nhật, Lan với mua sắm 72 trái ngược cam chia đều cho 2 bên cho những bàn thì từng bàn với 9 trái ngược cam. Hỏi tiệc sinh nhật các bạn Lan với từng nào loại bàn?

74. Trong tiệc sinh nhật, Lan với mua sắm 18 trái ngược cam chia đều cho 2 bên cho những bàn thì từng bàn với 3 trái ngược cam. Hỏi tiệc sinh nhật các bạn Lan với từng nào loại bàn?

75. Cô giáo với 48 loại cây viết thưởng đều cho những tổ vô lớp, từng tổ được 6 loại cây viết. Hỏi lớp học tập với từng nào tổ?

76. Một team người công nhân cần thực hiện hoàn thành con cái mương nhiều năm 32 m. mỗi một ngày team người công nhân thực hiện được 8 m. Hỏi team người công nhân thực hiện hoàn thành con cái mương vô từng nào ngày?

77. Cứ 3 loại bánh xếp vào một trong những vỏ hộp. Hỏi với 27 loại bánh thì xếp đầy đủ vô bao nhiêu loại hộp?

78. Trong buổi họp, Lan Anh với mua sắm 28 chai nước suối chia đều cho 2 bên cho những bàn thì từng bàn với 7 chai nước suối. Hỏi vô buổi họp với từng nào loại bàn?

79. Trong tiệc sinh nhật, Lan với mua sắm 60 trái ngược cam chia đều cho 2 bên cho những bàn thì từng bàn với 10 trái ngược cam. Hỏi tiệc sinh nhật các bạn Lan với từng nào loại bàn?

80. Một team người công nhân cần thực hiện hoàn thành tuyến đường nhiều năm 21 m vô 7 ngày. Hỏi thường ngày team người công nhân cần thực hiện từng nào mét đường?

3. Phép nhân - phân chia số với nhị chữ số với số với cùng một chữ số

113. Một đàn gà với 88 con kê white và vì chưng tám đợt số gà thâm. Hỏi đàn gà với từng nào con kê đen?

114. Trong team đồng ca của một ngôi trường đái học tập với 90 các bạn nam giới và bộp chộp chín đợt số nường. Hỏi team đồng ca với từng nào các bạn nữ?

115. Báo với 11 viên bi và số bi của Báo chỉ vì chưng một trong những phần phụ vương số viên bi của Yến. Hỏi Yến với từng nào viên bi?

116. Cửa mặt hàng buổi sớm bán tốt 77 xe đạp điện và bộp chộp bảy đợt số xe đạp điện bán tốt vô giờ chiều. Hỏi cửa hàng bán tốt từng nào xe đạp điện vô buổi chiều?

117. Trong vỏ hộp với bi xanh lơ và bi đỏ gay, số bi xanh lơ là 90 viên, số bi đỏ gay thấp hơn chín đợt số viên xanh lơ. Hỏi vô vỏ hộp với từng nào viên bi đỏ?

118. Đàn gà với 66 con cái ở ngoài vườn, số con cái vô chuồng thấp hơn sáu đợt đối với số con cái ngoài vườn. Hỏi với từng nào con kê vô chuồng?

119. Trong team đồng ca của một ngôi trường đái học tập với 100 các bạn nam giới và bộp chộp năm đợt số nường. Hỏi team đồng ca với từng nào các bạn nữ?

120. Báo với 16 viên bi và số bi của Báo chỉ vì chưng một trong những phần năm số viên bi của Yến. Hỏi Yến với từng nào viên bi?

4. Giải vì chưng nhị phép tắc tính

169. Một cửa hàng buổi sớm bán tốt 13 kilogam đàng. Buổi chiều bán tốt số đàng bộp chộp phụ vương đợt số đàng bán tốt vô buổi sớm. Hỏi cả nhị buổi cửa hàng bán tốt từng nào ki-lô-gam đường?

170. Một cửa hàng ngày loại nhất bán tốt 28 lít dầu. Số dầu ngày loại nhị bán tốt vì chưng 1/7 số dầu bán tốt của ngày loại nhất. Hỏi cả nhị ngày cửa hàng bán tốt từng nào lít dầu?

171. Mỹ hái được 47 nhành hoa, Linh hái được thấp hơn Mỹ 46 nhành hoa. Hỏi nhị các bạn hái được toàn bộ từng nào bông hoa?

172. Tổ một bộp chộp được 46 loại thuyền, tổ nhị bộp chộp được bộp chộp được nhiều hơn thế tổ một 6 loại thuyền. Hỏi cả nhị tổ bộp chộp được từng nào loại thuyền?

173. Băng giấy tờ đỏ gay nhiều năm 25 centimet, băng giấy tờ xanh lơ ngắn thêm băng giấy tờ đỏ gay 14 centimet. Hỏi cả nhị băng giấy tờ nhiều năm từng nào xăng-ti-mét?

174. Mỹ hái được 22 nhành hoa, Linh hái được nhiều hơn thế Mỹ 46 nhành hoa. Hỏi nhị các bạn hái được toàn bộ từng nào bông hoa?

175. Trong vườn của bác bỏ Nam với 28 cây bòng, số lượng kilomet chuối vì chưng 1/7 số lượng kilomet bòng. Hỏi vô vườn căn nhà bác bỏ Nam với từng nào cây bòng và chuối?

174. Một cửa hàng ngày loại nhất bán tốt 64 lít dầu. Số dầu ngày loại nhị bán tốt vì chưng 1/8 số dầu bán tốt của ngày loại nhất. Hỏi cả nhị ngày cửa hàng bán tốt từng nào lít dầu?

175. Mai với 21 nhãn vở, An với nhiều hơn thế Mai 3 nhãn vở. Hỏi cả nhị các bạn với toàn bộ từng nào loại nhãn vở?

178. Mỹ hái được 40 nhành hoa. Số nhành hoa Linh hái được vì chưng 1/5 số hoa Mỹ hái được. Hỏi nhị các bạn hái được toàn bộ từng nào bông hoa

179. Mỹ hái được 50 nhành hoa. Số nhành hoa Linh hái được vì chưng 1/5 số hoa Mỹ hái được. Hỏi nhị các bạn hái được toàn bộ từng nào bông hoa?

180. Một cửa hàng buổi sớm bán tốt 26 kilogam đàng. Số đàng buổi sớm bán tốt thấp hơn số đàng chào bán vô giờ chiều là 26 kilogam. Hỏi cả nhị buổi cửa hàng bán tốt từng nào ki-lô-gam đường?

181. Trong vườn của bác bỏ Nam với 66 cây bòng, số lượng kilomet chuối vì chưng 1/6 số lượng kilomet bòng. Hỏi vô vườn căn nhà bác bỏ Nam với từng nào cây bòng và chuối?

182. Mỹ hái được 8 nhành hoa, Linh hái được nhiều hơn thế Mỹ 65 nhành hoa. Hỏi nhị các bạn hái được toàn bộ từng nào bông hoa?

183. Một cửa hàng buổi sớm bán tốt 17 kilogam đàng. Số đàng buổi sớm bán tốt thấp hơn số đàng chào bán vô giờ chiều là 51 kilogam. Hỏi cả nhị buổi cửa hàng bán tốt từng nào ki-lô-gam đường?

184. Một cửa hàng buổi sớm bán tốt 28 kilogam đàng. Số đàng buổi sớm bán tốt thấp hơn số đàng chào bán vô giờ chiều là 12 kilogam. Hỏi cả nhị buổi cửa hàng bán tốt từng nào ki-lô-gam đường?

185. Mỹ hái được 36 nhành hoa. Số nhành hoa Linh hái được vì chưng 1/4 số hoa Mỹ hái được. Hỏi nhị các bạn hái được toàn bộ từng nào bông hoa?

186. Một cửa hàng buổi sớm bán tốt 49 kilogam đàng. Số đàng buổi sớm bán tốt nhiều hơn thế số đàng chào bán vô giờ chiều 32 kilogam. Hỏi cả nhị buổi cửa hàng bán tốt từng nào ki-lô-gam đường?

187. Mỹ hái được 13 nhành hoa, Linh hái được nhiều hơn thế Mỹ 45 nhành hoa. Hỏi nhị các bạn hái được toàn bộ từng nào bông hoa?

188. Mai với 10 nhãn vở, An với số nhãn vở bộp chộp năm đợt số nhãn vở của Mai. Hỏi cả nhị các bạn với toàn bộ từng nào loại nhãn vở?

189. Băng giấy tờ đỏ gay nhiều năm 40 centimet, băng giấy tờ xanh lơ dài thêm hơn băng giấy tờ đỏ gay 15 centimet. Hỏi cả nhị băng giấy tờ nhiều năm từng nào xăng-ti-mét?

190. Một cửa hàng buổi sớm bán tốt 26 kilogam đàng. Số đàng buổi sớm bán tốt thấp hơn số đàng chào bán vô giờ chiều là 45 kilogam. Hỏi cả nhị buổi cửa hàng bán tốt từng nào ki-lô-gam đường?

191. Một cửa hàng buổi sớm bán tốt 3 kilogam đàng. Buổi chiều bán tốt số đàng bộp chộp nhị đợt số đàng bán tốt vô buổi sớm. Hỏi cả nhị buổi cửa hàng bán tốt từng nào ki-lô-gam đường?

192. Ngăn bên trên với 14 cuốn sách. Số cuốn sách ở ngăn bên dưới vì chưng 50% số quyển ở ngăn bên trên. Hỏi cả nhị ngăn với từng nào quyển sách?

193. Một cửa hàng buổi sớm bán tốt 52 kilogam đàng. Số đàng buổi sớm bán tốt nhiều hơn thế số đàng chào bán vô giờ chiều 27 kilogam. Hỏi cả nhị buổi cửa hàng bán tốt từng nào ki-lô-gam đường?

194. Đàn gà với 40 gà rỗng tuếch, số gà mẹ vì chưng 1/8 số gà rỗng tuếch. Hỏi đàn gà với toàn bộ từng nào con?

195. Một cửa hàng buổi sớm bán tốt 24 kilogam đàng. Buổi chiều bán tốt số đàng vì chưng 1/6 số đàng bán tốt vô buổi sớm. Hỏi cả nhị buổi cửa hàng bán tốt từng nào ki-lô-gam đường?

196. Đội đồng ca của lớp 1A với 36 phái đẹp, số các bạn nam giới thấp hơn số nường là 32 em. Hỏi team đồng ca của lớp 1A với từng nào em?

197. Mỹ hái được 5 nhành hoa. Số nhành hoa Linh hái được bộp chộp sáu đợt số hoa Mỹ hái được. Hỏi nhị các bạn hái được toàn bộ từng nào bông hoa?

198. Mai với 9 nhãn vở, An với số nhãn vở bộp chộp năm đợt số nhãn vở của Mai. Hỏi cả nhị các bạn với toàn bộ từng nào loại nhãn vở?

199. Băng giấy tờ đỏ gay nhiều năm 11 centimet, băng giấy tờ xanh lơ dài thêm hơn băng giấy tờ đỏ gay 2 centimet. Hỏi cả nhị băng giấy tờ nhiều năm từng nào xăng-ti-mét?

200. Tổ một bộp chộp được 28 loại thuyền, tổ nhị bộp chộp được bộp chộp được nhiều hơn thế tổ một 11 loại thuyền. Hỏi cả nhị tổ bộp chộp được từng nào loại thuyền?

201. Một cửa hàng ngày loại nhất bán tốt 34 lít dầu. Số dầu ngày loại nhị bán tốt vì chưng 50% số dầu bán tốt của ngày loại nhất. Hỏi cả nhị ngày cửa hàng bán tốt từng nào lít dầu?

202. Ngăn bên trên với 32 cuốn sách. Số cuốn sách ở ngăn bên dưới vì chưng 1/4 số quyển ở ngăn bên trên. Hỏi cả nhị ngăn với từng nào quyển sách?

203. Băng giấy tờ đỏ gay nhiều năm 51 centimet, băng giấy tờ xanh lơ ngắn thêm băng giấy tờ đỏ gay 43 centimet. Hỏi cả nhị băng giấy tờ nhiều năm từng nào xăng-ti-mét?

204.Mai với 51 nhãn vở, An với số nhãn vở vì chưng 1/3 số nhãn vở của Mai. Hỏi cả nhị các bạn với toàn bộ từng nào loại nhãn vở?

205. Đàn gà với 15 gà rỗng tuếch, số gà mẹ bộp chộp tứ đợt số gà rỗng tuếch. Hỏi đàn gà với toàn bộ từng nào con?

206. Mỹ hái được 12 nhành hoa, Linh hái được nhiều hơn thế Mỹ 32 nhành hoa. Hỏi nhị các bạn hái được toàn bộ từng nào bông hoa?

207. Một cửa hàng ngày loại nhất bán tốt 30 lít dầu. Số dầu bán tốt của ngày loại nhất thấp hơn số dầu bán tốt của ngày loại nhị 21 lít. Hỏi cả nhị ngày cửa hàng bán tốt từng nào lít dầu?

208. Ngăn bên trên với 56 cuốn sách. Số cuốn sách ở ngăn bên dưới vì chưng 1/8 số quyển ở ngăn bên trên. Hỏi cả nhị ngăn với từng nào quyển sách?

209. Ngăn bên trên với 36 cuốn sách. Số sách ở ngăn bên trên thấp hơn số sách ở ngăn bên dưới trăng tròn quyển. Hỏi cả nhị ngăn với từng nào quyển sách?

210. Một cửa hàng ngày loại nhất bán tốt 68 lít dầu. Số dầu ngày loại nhị bán tốt vì chưng 1/4 số dầu bán tốt của ngày loại nhất. Hỏi cả nhị ngày cửa hàng bán tốt từng nào lít dầu?

211. Băng giấy tờ đỏ gay nhiều năm 3 centimet, băng giấy tờ vàng nhiều năm bộp chộp bảy đợt băng giấy tờ đỏ gay. Hỏi cả nhị băng giấy tờ nhiều năm từng nào xăng-ti-mét?

212. Đội đồng ca của lớp 1A với 69 phái đẹp, số các bạn nam giới vì chưng 1/3 số nường. Hỏi team đồng ca của lớp 1A với từng nào em?

Xem thêm: ch4 + br2

213. Tổ một bộp chộp được 23 loại thuyền, tổ nhị bộp chộp được bộp chộp được nhiều hơn thế tổ một 54 loại thuyền. Hỏi cả nhị tổ bộp chộp được từng nào loại thuyền?

214. Một cửa hàng buổi sớm bán tốt 56 kilogam đàng. Số đàng buổi sớm bán tốt nhiều hơn thế số đàng chào bán vô giờ chiều 27 kilogam. Hỏi cả nhị buổi cửa hàng bán tốt từng nào ki-lô-gam đường?

215. Một cửa hàng ngày loại nhất bán tốt 36 lít dầu. Số dầu ngày loại nhị bán tốt vì chưng 1/6 số dầu bán tốt của ngày loại nhất. Hỏi cả nhị ngày cửa hàng bán tốt từng nào lít dầu?

216.Một cửa hàng ngày loại nhất bán tốt 49 lít dầu. Số dầu bán tốt của ngày loại nhất nhiều hơn thế số dầu bán tốt của ngày loại nhị 33 lít. Hỏi cả nhị ngày cửa hàng bán tốt từng nào lít dầu?

217. Trong vườn của bác bỏ Nam với 7 cây bòng, số lượng kilomet chuối nhiều hơn thế số lượng kilomet bòng 22 cây. Hỏi vô vườn căn nhà bác bỏ Nam với từng nào cây bòng và chuối?

218. Đội đồng ca với 6 phái đẹp, số các bạn nam giới nhiều hơn thế số nường là 83 em. Hỏi team đồng ca với từng nào em?

219. Băng giấy tờ đỏ gay nhiều năm 9 centimet, băng giấy tờ vàng nhiều năm bộp chộp phụ vương đợt băng giấy tờ đỏ gay. Hỏi cả nhị băng giấy tờ nhiều năm từng nào xăng-ti-mét?

220. Đàn gà với 44 gà rỗng tuếch, số gà mẹ nhiều hơn thế số gà rỗng tuếch là 10 con cái. Hỏi đàn gà với toàn bộ từng nào con?

221. Băng giấy tờ đỏ gay nhiều năm 33 centimet, băng giấy tờ xanh lơ dài thêm hơn băng giấy tờ đỏ gay 12 centimet. Hỏi cả nhị băng giấy tờ nhiều năm từng nào xăng-ti-mét?

222. Mỹ hái được 38 nhành hoa. Số nhành hoa Linh hái được vì chưng 50% số hoa Mỹ hái được. Hỏi nhị các bạn hái được toàn bộ từng nào bông hoa?

223. Mỹ hái được 4 nhành hoa. Số nhành hoa Linh hái được bộp chộp sáu đợt số hoa Mỹ hái được. Hỏi nhị các bạn hái được toàn bộ từng nào bông hoa?

224. Đội đồng ca của lớp 1A với 66 phái đẹp, số các bạn nam giới vì chưng 1/6 số nường. Hỏi team đồng ca của lớp 1A với từng nào em?

225. Một cửa hàng buổi sớm bán tốt 75 kilogam đàng. Buổi chiều bán tốt số đàng vì chưng 1/3 số đàng bán tốt vô buổi sớm. Hỏi cả nhị buổi cửa hàng chào bán được
bao nhiêu ki-lô-gam đường?

5. Rút về đơn vị

226. Có 90 viên dung dịch chứa chấp đều vô 9 vỉ. Hỏi 6 vỉ dung dịch bại liệt với từng nào viên thuốc?

227. Có 7 quyển vở được xếp đều vô 7 ngăn. Hỏi 6 ngăn bại liệt với từng nào quyển vở?

228. Mua 7 quyển vở không còn 49 đồng. Hỏi mua sắm 9 quyển vở như vậy thì không còn từng nào tiền?

229. Có một trong những can như nhau nhằm dựng dầu, biết 5 can đựng được 40 lít dầu. Hỏi 4 can vì vậy đựng được từng nào lít?

230. Cứ 9 con cái voi ăn không còn 90 kilogam mía vô một mon. Hỏi đàn voi với 2 con cái ăn không còn từng nào ki-lô-gam vô một tháng?

231. Có 60 viên dung dịch chứa chấp đều vô 3 vỉ. Hỏi một vỉ dung dịch bại liệt với từng nào viên thuốc?

232. Cứ 4 học viên trồng được 36 cây. Hỏi 2 học viên trồng được từng nào cây?

233. Cứ 3 quyển vở mua sắm không còn 27 đồng. Hỏi nếu như với 18 đồng thì mua sắm được từng nào quyển vở?

234. 92 ngàn đồng mua sắm được 4 gói kẹo. Hỏi nếu như mua sắm 8 gói kẹo như vậy thì không còn từng nào ngàn đồng?

235. Có một trong những can như nhau nhằm dựng dầu, biết 5 can đựng được 15 lít dầu. Hỏi 8 can vì vậy đựng được từng nào lít?

236. Một phòng bếp ăn của team người công nhân mua sắm về 3 kilogam gạo nhằm nấu bếp vô 3 ngày. Hỏi 2 ngày nấu nướng không còn từng nào ki-lô-gam gạo, hiểu được thường ngày nấu nướng số gạo như nhau?

237. Cứ 7 con cái voi ăn không còn 91 kilogam mía vô một mon. Hỏi đàn voi với 5 con cái ăn không còn từng nào ki-lô-gam vô một tháng?

238. 3 xe hơi chở được 21 chiếc máy tiện. Hỏi 8 xe hơi vì vậy chở được từng nào chiếc máy tiện?

239.C ứ 6 quyển vở mua sắm không còn 12 đồng. Hỏi nếu như với 6 đồng thì mua sắm được từng nào quyển vở?

240. 76 ngàn đồng mua sắm được 2 gói kẹo. Hỏi nếu như mua sắm 8 gói kẹo như vậy thì không còn từng nào ngàn đồng?

241. 3 xe hơi chở được 33 chiếc máy tiện. Hỏi 8 xe hơi vì vậy chở được từng nào chiếc máy tiện?

242. Cứ 4 học viên trồng được 32 cây. Hỏi 3 học viên trồng được từng nào cây?

243. Trong vườn ươm, người tớ vẫn ươm 54 cây tương tự bên trên 9 lô khu đất, những lô đều sở hữu số lượng kilomet như nhau. Hỏi 2 lô khu đất bại liệt với từng nào cây?

244. Cứ 3 học viên trồng được 66 cây. Hỏi 7 học viên trồng được từng nào cây?

245. Có 78 kilogam gạo đựng đều vô 6 bao. Hỏi 4 bao gạo bại liệt với từng nào ki-lô-gam gạo?

246. Cứ 2 học viên trồng được 50 cây. Hỏi 3 học viên trồng được từng nào cây?

247. Cứ 4 học viên trồng được 44 cây. Hỏi 3 học viên trồng được từng nào cây?

248. Có 84 kilogam gạo đựng đều vô 7 bao. Hỏi 2 bao gạo bại liệt với từng nào ki-lô-gam gạo?

249. Cứ 9 học viên trồng được 36 cây. Hỏi 6 học viên trồng được từng nào cây?

250. Trong vườn ươm, người tớ vẫn ươm 32 cây tương tự bên trên 4 lô khu đất, những lô đều sở hữu số lượng kilomet như nhau. Hỏi một lô khu đất bại liệt với từng nào cây?

251. Có một trong những can như nhau nhằm dựng dầu, biết 4 can đựng được 80 lít dầu. Hỏi 5 can vì vậy đựng được từng nào lít?

252. Cứ 3 xe hơi chở được 24 chiếc máy tiện. Hỏi cần thiết từng nào xe hơi nhằm trở không còn 32 chiếc máy tiện?

253. 90 ngàn đồng mua sắm được 6 gói kẹo. Hỏi nếu như mua sắm 2 gói kẹo như vậy thì không còn từng nào ngàn đồng?

254. Cứ 4 quyển vở mua sắm không còn 16 đồng. Hỏi nếu như với 36 đồng thì mua sắm được từng nào quyển vở?

255. Trong vườn ươm, người tớ vẫn ươm 48 cây tương tự bên trên 8 lô khu đất, những lô đều sở hữu số lượng kilomet như nhau. Hỏi 6 lô khu đất bại liệt với từng nào cây?

256. Có 96 kilogam gạo đựng đều vô 2 bao. Hỏi một bao gạo bại liệt với từng nào ki-lô-gam gạo?

257. Trong vườn ươm, người tớ vẫn ươm 91 cây tương tự bên trên 7 lô khu đất, những lô đều sở hữu số lượng kilomet như nhau. Hỏi 3 lô khu đất bại liệt với từng nào cây?

258. Một team người công nhân vô 4 giờ trải được 24 mét đàng. Hỏi nếu như cần trải 54 mét đàng thì team người công nhân bại liệt thực hiện vô từng nào giờ?

259. Một team người công nhân vô 4 giờ trải được 28 m đàng. Hỏi vô 6 giờ thì team người công nhân bại liệt trải được từng nào mét đường?

260. Một team người công nhân vô 8 giờ trải được 48 mét đàng. Hỏi nếu như cần trải 60 mét đàng thì team người công nhân bại liệt thực hiện vô từng nào giờ?

261. Có 42 kilogam gạo đựng đều vô 7 bao. Hỏi 2 bao gạo bại liệt với từng nào ki-lô-gam gạo?

262. Mua 4 quyển vở không còn 36 đồng. Hỏi mua sắm 2 quyển vở như vậy thì không còn từng nào tiền?

263. Một phòng bếp ăn của team người công nhân mua sắm về 96 kilogam gạo nhằm nấu bếp vô 4 ngày. Hỏi 2 ngày nấu nướng không còn từng nào ki-lô-gam gạo, hiểu được thường ngày nấu nướng số gạo như nhau?

264. Có 36 kilogam gạo đựng đều vô 6 bao. Hỏi 4 bao gạo bại liệt với từng nào ki-lô-gam gạo?

265. Cứ 7 quyển vở mua sắm không còn 63 đồng. Hỏi nếu như với 36 đồng thì mua sắm được từng nào quyển vở?

266. Có 84 quyển vở được xếp đều vô 7 ngăn. Hỏi 2 ngăn bại liệt với từng nào quyển vở?

267. Trong vườn ươm, người tớ vẫn ươm 36 cây tương tự bên trên 6 lô khu đất, những lô đều sở hữu số lượng kilomet như nhau. Hỏi một lô khu đất bại liệt với từng nào cây?

268. Có 54 quyển vở được xếp đều vô 6 ngăn. Hỏi 4 ngăn bại liệt với từng nào quyển vở?

269. Một team người công nhân vô 5 giờ trải được trăng tròn mét đàng. Hỏi nếu như cần trải 16 mét đàng thì team người công nhân bại liệt thực hiện vô từng nào giờ?

270. Cứ 9 xe hơi chở được 63 chiếc máy tiện. Hỏi cần thiết từng nào xe hơi nhằm trở không còn 49 chiếc máy tiện?

271. Một team người công nhân vô 7 giờ trải được 49 m đàng. Hỏi vô 5 giờ thì team người công nhân bại liệt trải được từng nào mét đường?

272. Một team người công nhân vô 2 tiếng trải được 12 mét đàng. Hỏi nếu như cần trải 42 mét đàng thì team người công nhân bại liệt thực hiện vô từng nào giờ?

273. Một phòng bếp ăn của team người công nhân mua sắm về 80 kilogam gạo nhằm nấu bếp vô 8 ngày. Hỏi 6 ngày nấu nướng không còn từng nào ki-lô-gam gạo, hiểu được thường ngày nấu nướng số gạo như nhau?

274. Trong vườn ươm, người tớ vẫn ươm 70 cây tương tự bên trên 7 lô khu đất, những lô đều sở hữu số lượng kilomet như nhau. Hỏi 5 lô khu đất bại liệt với từng nào cây?

275. Có 9 viên dung dịch chứa chấp đều vô 3 vỉ. Hỏi 2 vỉ dung dịch bại liệt với từng nào viên thuốc?

6. Toán với tiếng văn nâng cao

276. Một doanh trại quân nhân dự trữ 2 tấn gạo mang lại 2 mon ăn. Tháng loại nhất doanh trại với 92 người. Sang mon loại nhị doanh trại ngắn hơn 13 người vì thế gửi quý phái đơn vị chức năng không giống. Hỏi sau 2 mon số gạo dự trữ thuở đầu còn từng nào ki-lô-gam? lõi rằng từng người ăn không còn 7 kilogam gạo vô một mon.

277. Một doanh trại quân nhân dự trữ 2 tấn gạo mang lại 2 mon ăn. Tháng loại nhất doanh trại với 92 người. Tháng loại nhị với 13 người nữa cho tới tăng. Hỏi sau 2 mon số gạo dự trữ thuở đầu còn từng nào ki-lô-gam? lõi rằng từng người ăn không còn 8 kilogam gạo vô một mon.

278. Một doanh trại quân nhân dự trữ 2 tấn gạo mang lại 2 mon ăn. Tháng loại nhất doanh trại với 89 người. Tháng loại nhị với 19 người nữa cho tới tăng. Hỏi sau 2 mon số gạo dự trữ thuở đầu còn từng nào ki-lô-gam? lõi rằng từng người ăn không còn 9 kilogam gạo vô một mon.

279. Lần loại nhất giáo viên mua sắm 37 quyển vở. Lần loại nhị cô mua sắm tăng 42 quyển vở. Cô chia đều cho 2 bên số vở của nhị đợt mua sắm bại liệt mang lại chúng ta vô lớp. Mỗi các bạn được 2 quyển và còn dư 3 quyển. Hỏi lớp với từng nào học tập sinh?

280. Một doanh trại quân nhân dự trữ 2 tấn gạo mang lại 2 mon ăn. Tháng loại nhất doanh trại với 83 người. Sang mon loại nhị doanh trại ngắn hơn 8 người vì thế gửi quý phái đơn vị chức năng không giống. Hỏi sau 2 mon số gạo dự trữ thuở đầu còn từng nào ki-lô-gam? lõi rằng từng người ăn không còn 7 kilogam gạo vô một mon.

281. Một doanh trại quân nhân dự trữ 2 tấn gạo mang lại 2 mon ăn. Tháng loại nhất doanh trại với 95 người. Tháng loại nhị với 8 người nữa cho tới tăng. Hỏi sau 2 mon số gạo dự trữ thuở đầu còn từng nào ki-lô-gam? lõi rằng từng người ăn không còn 9 kilogam gạo vô một mon.

282. Một doanh trại quân nhân dự trữ 1 tấn gạo mang lại 2 mon ăn. Tháng loại nhất doanh trại với 48 người. Tháng loại nhị với 15 người nữa cho tới tăng. Hỏi sau 2 mon số gạo dự trữ thuở đầu còn từng nào ki-lô-gam? lõi rằng từng người ăn không còn 9 kilogam gạo vô một mon.

283. Một doanh trại quân nhân dự trữ 1 tấn gạo mang lại 2 mon ăn. Tháng loại nhất doanh trại với 46 người. Tháng loại nhị với 19 người nữa cho tới tăng. Hỏi sau 2 mon số gạo dự trữ thuở đầu còn từng nào ki-lô-gam? lõi rằng từng người ăn không còn 8 kilogam gạo vô một mon.

284. Một doanh trại quân nhân dự trữ 2 tấn gạo mang lại 2 mon ăn. Tháng loại nhất doanh trại với 70 người. Tháng loại nhị với 13 người nữa cho tới tăng. Hỏi sau 2 mon số gạo dự trữ thuở đầu còn từng nào ki-lô-gam? lõi rằng từng người ăn không còn 8 kilogam gạo vô một mon.

285. Một doanh trại quân nhân dự trữ 2 tấn gạo mang lại 2 mon ăn. Tháng loại nhất doanh trại với 80 người. Tháng loại nhị với 14 người nữa cho tới tăng. Hỏi sau 2 mon số gạo dự trữ thuở đầu còn từng nào ki-lô-gam? lõi rằng từng người ăn không còn 7 kilogam gạo vô một mon.

GIẢI DỰA TRÊN BIỂU ĐỒ VEN

286. Trong hội nghị quốc tế, người tớ kêu gọi một trong những người thông dịch giờ Anh và giờ Nga, biết tổng số cán cỗ thông dịch là 39 người, vô bại liệt số cán cỗ thông dịch giờ Anh là 24 người và số cán cỗ thông dịch giờ Nga là 24 người. Hỏi số cán cỗ thông dịch được cả nhị loại giờ là từng nào người?

300 bài bác Toán với tiếng văn cơ phiên bản lớp 3

287. Tất cả chúng ta vô lớp đều tham dự cuộc thi môn nhảy xa xôi hoặc nhảy cao, biết số học viên thi đua môn nhảy xa xôi là 11 các bạn, số học viên thi đua môn nhảy cao là 27 các bạn, số học viên thi đua cả nhị môn là 3 các bạn. Hỏi số học viên thi đua môn nhảy xa xôi tuy nhiên ko thi đua môn nhảy cao là từng nào bạn?

300 bài bác Toán với tiếng văn cơ phiên bản lớp 3

288. Trong cuộc thi đua học viên xuất sắc văn và toán của một tỉnh, biết số học viên thi đua môn văn là 26 các bạn, số học viên thi đua môn toán là 16 các bạn, số học viên thi đua cả nhị môn là 10 các bạn. Hỏi tổng số học viên tham dự cuộc thi là từng nào bạn?

300 bài bác Toán với tiếng văn cơ phiên bản lớp 3

289. Tất cả chúng ta vô lớp đều tham dự cuộc thi môn nhảy xa xôi hoặc nhảy cao, biết số học viên thi đua môn nhảy xa xôi là 38 các bạn, số học viên thi đua môn nhảy cao là 12 các bạn, số học viên thi đua cả nhị môn là 4 các bạn. Hỏi số học viên thi đua môn nhảy cao tuy nhiên ko thi đua môn nhảy xa xôi là từng nào bạn?

300 bài bác Toán với tiếng văn cơ phiên bản lớp 3

290. Trong hội nghị quốc tế, người tớ kêu gọi một trong những người thông dịch giờ Anh và giờ Nga, biết số cán cỗ thông dịch giờ Anh là 24 người, số cán cỗ thông dịch giờ Nga là 22 người, số cán cỗ thông dịch được cả nhị loại giờ là 14 người. Hỏi số cán cỗ thông dịch được giờ Anh tuy nhiên ko thông dịch được giờ Nga là từng nào người?

Bài tập dượt Toán lớp 3

291. Tất cả chúng ta vô lớp đều mến môn Tiếng Việt hoặc môn Toán, biết số học viên mến môn Tiếng Việt là 36 các bạn, số học viên mến môn Toán là 13 các bạn, số học viên mến cả nhị môn là 6 các bạn. Hỏi tổng số học viên của lớp là từng nào bạn?

Bài tập dượt Toán lớp 3

.......................................

300 bài bác Toán với tiếng văn lớp 3 này còn có đầy đủ những bài bác tập dượt kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên, gom những em lập tiếng giải và phép tắc tính là nội dung cần thiết nhất vô tiến độ giải toán. Qua trên đây những em tiếp tục trí tuệ rất đầy đủ quá trình tiếp bại liệt và lập tiếng giải, phép tắc tính một cơ hội dễ dàng và đơn giản rộng lớn.

Xem thêm:

  • 30 bài bác Toán với tiếng văn lớp 3 (Có đáp án)
  • Trọn cỗ Bài tập dượt Toán lớp 3 kể từ cơ phiên bản cho tới nâng cao

Như vậy, VnDoc.com vẫn gửi cho tới chúng ta 300 bài bác Toán với tiếng văn cơ phiên bản lớp 3. Bên cạnh đó, những em học viên rất có thể xem thêm môn Toán lớp 3 nâng lên và bài bác tập dượt môn Toán lớp 3 rất đầy đủ không giống, nhằm học tập chất lượng môn Toán rộng lớn và sẵn sàng cho những bài bác thi đua đạt sản phẩm cao. Trong khi thì những em rất có thể xem thêm tăng cả Lý thuyết Toán 3, Giải Toán lớp 3 bên trên trang chủ.

Xem thêm: cuo + al