tổng hợp kiến thức toán 4

Tổng ăn ý kiến thức và kỹ năng toán lớp 4 là ôn luyện lại những dạng toán cơ bạn dạng và cần thiết ở lịch trình toán lớp 4. Đây là bước đệm nhằm những em học tập chất lượng toán lớp 5.

Bạn đang xem: tổng hợp kiến thức toán 4

Bài học tập này mamnonkidzone.edu.vn tiếp tục tổng ăn ý kiến thức và kỹ năng toán lớp 4 các câu hỏi, nội dung kiến thức và kỹ năng trọng tâm nhằm những con cái ôn luyện và gia tăng kiến thức và kỹ năng.

1. Ôn luyện về số đương nhiên.

1.1. Số và chữ số

- Dùng 10 chữ số nhằm viết lách số là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 • Có 10 số có một chữ số (từ 0 cho tới 9)

 • Có 90 số sở hữu 2 chữ số (từ 10 cho tới 99)

 • Có 900 số sở hữu 3 chữ số (từ 100 cho tới 999)

 • Có 9000 số sở hữu 4 chữ số (từ 1000 cho tới 9999)

- Số đương nhiên nhỏ nhất là số 0. Số đương nhiên lớn số 1 ko có

- Hai số đương nhiên tiếp tục rộng lớn (kém) nhau một đơn vị chức năng.

- Các số sở hữu chữ số tận nằm trong là 0, 2, 4, 6, 8 gọi là số chẵn. Hai số chẵn tiếp tục rộng lớn xoàng nhau 2 đơn vị chức năng.

- Các số sở hữu chữ số tận nằm trong là một, 3, 5, 7, 9 gọi là số lẻ. Hai số lẻ tiếp tục rộng lớn xoàng nhau 2 đơn vị chức năng.

1.2. Hàng và lớp

hàng và lớp

Hàng đơn trăm, hàng trăm, sản phẩm đơn vị chức năng ăn ý trở thành lớp đơn vị

Hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn ăn ý trở thành lớp nghìn

1.2.1. Cách phát âm số đương nhiên.

Để phát âm những số đương nhiên tao phát âm kể từ trái ngược quý phái nên, hoặc kể từ sản phẩm cao cho tới sản phẩm thấp.

 • Các chữ số kể từ nên quý phái trái ngược thứu tự nằm trong sản phẩm đơn vị chức năng, hàng trăm, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn, hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn ngàn, ...

 • Hàng đơn vị chức năng, hàng trăm, hàng trăm ngàn ăn ý trở thành lớp đơn vị chức năng.

 • Hàng ngàn, hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn ngàn ăn ý trở thành lớp ngàn.

1.3. Phép cộng

 • a + b = b + a

 • (a + b) + c = a + (b + c)

 • 0 + a = a + 0 = a

 • (a - n) + (b + n) = a + b

 • (a - n) + (b - n) = a + b - n x 2

 • (a + n) + (b + n) = a + b + n x 2

 • Nếu một hạng được vội vàng lên n thứ tự bên cạnh đó những số hạng sót lại được không thay đổi thì tổng này được tăng thêm một trong những đích thị vì chưng (n - 1) thứ tự số hạng được vội vàng lên

 • Nếu số hạng bị giảm xuống n thứ tự, bên cạnh đó những số hạng sót lại được không thay đổi thì tổng tê liệt bị giảm xuống một trong những đích thị vì chưng (1 -) số hạng bị giảm xuống.

 • Tổng của những số chẵn là một trong những chẵn

 • Tổng của một trong những lẻ và một trong những chăn là một trong những lẻ

 • Tổng của nhị số đương nhiên tiếp tục là một trong những lẻ

1.4. Phép trừ

 • a - (b + c) = (a - c) - b = (a - b) - c

 • Nếu số bị trừ và số trừ nằm trong tăng hoặc rời n đơn vị chức năng thì hiệu của bọn chúng ko đổi

 • Nếu số bị trừ được vội vàng lên n thứ tự và không thay đổi số trừ thì hiệu được gia tăng một trong những đích thị vì chưng (n - 1) thứ tự số bị trừ

 • Nếu số bị trừ không thay đổi, số trừ được vội vàng lên n thứ tự thì hiệu bị giảm xuống (n - 1) thứ tự số trừ

 • Nếu số bị trừ được gia tăng n đơn vị chức năng, số trừ không thay đổi thì hiệu giảm xuống n đơn vị

1.5. Phép nhân

 • a x b = b x a

 • a x (b x c) = (a x b) x c

 • a x 0 = 0 x a = 0

 • a x 1 = 1 x a = a

 • a x (b + c) = a x b + a x c

 • a x (b - c) = a x b - a x c

 • Trong một tích nếu như quá số được vội vàng lên n thứ tự bên cạnh đó sở hữu một quá số không giống bị giảm xuống n thứ tự thì tích ko thay đổi.

 • Trong một tích nếu như quá số được vội vàng lên n thứ tự bên cạnh đó, những quá số sót lại không thay đổi thì tích được vội vàng lên n thứ tự và ngược lại vô một tích sở hữu một quá số bị giảm xuống n thứ tự, những quá số sót lại không thay đổi thì tích cũng trở thành giảm xuống n thứ tự (n > 0)

 • Trong một tích, nếu như sở hữu tối thiểu một quá số chẵn thì tích tê liệt chẵn

 • Trong một tích, nếu như một quá số được gia tăng a đơn vị chức năng những quá số sót lại không thay đổi thì tích được thêm thắt a thứ tự tích những quá số sót lại.

 • Trong một tích những quá số đều lẻ và sở hữu tối thiểu 1 quá số sở hữu tận nằm trong là 5 thì tích sở hữu tận nằm trong là 5.

1.6. Phép chia

 • a : (b x c) = a : b : c = a : c : b (a,b > 0)

 • 0 : a = 0

 • a : c - b : c = (a - b) : c (c > 0)

 • a : c + b : c = (a + b) : c (c > 0)

 • Trong luật lệ phân chia, nếu như số bị phân chia tăng hoặc giảm xuống n thứ tự (n > 0) bên cạnh đó số phân chia không thay đổi thì thương cũng tăng thêm (giảm đi) n thứ tự.

 • Trong một luật lệ phân chia, nếu như tăng số phân chia lên n thứ tự (n > 0) bên cạnh đó số bị phân chia không thay đổi thì thương giảm xuống n thứ tự và ngược lại. 

 • Trong một luật lệ phân chia, số phân chia và số bị phân chia nằm trong tăng hoặc rời n thứ tự thì thương ko thay đổi.

 • Trong một luật lệ phân chia sở hữu dư, nếu như số bị phân chia và số phân chia nằm trong được vội vàng (giảm) n thứ tự (n > 0) thì số dư cũng khá được vội vàng (giảm) n thứ tự.

1.7. Dãy số 

dãy số cơ hội đều

1.8. Dấu hiệu phân chia không còn cho: 2, 3, 5, 9

dấu hiệu phân chia không còn mang đến 2,3,5,9

 • Dấu hiệu phân chia không còn mang đến 2: Các số sở hữu tận nằm trong là 0, 2, 4, 6, 8 thì phân chia không còn mang đến 2

 • Dấu hiệu phân chia không còn mang đến 5: Các số sở hữu tận nằm trong là 0, 5 thì phân chia không còn mang đến 5

 • Dấu hiệu phân chia không còn mang đến 3: Các số sở hữu tổng những chữ số phân chia không còn mang đến 3 thì phân chia không còn mang đến 3.

 • Dấu hiệu phân chia không còn mang đến 9: Các số sở hữu tổng những chữ số phân chia không còn mang đến 9 thì phân chia không còn mang đến 9.

2. Ôn luyện về phân số và những luật lệ tính phân số

2.1. Khái niệm phân số

Khái niệm phân số

Khái niệm phân số 1

2.2. Tính hóa học cơ bạn dạng của phân số

 • Nếu nhân cả tử số và hình mẫu số của một phân số với nằm trong một trong những đương nhiên không giống 0 thì được một phân số vì chưng phân số vẫn mang đến.

 • Nếu phân chia cả tử số và hình mẫu số của một phân số với nằm trong một trong những đương nhiên không giống 0 thì được một phân số vì chưng phân số vẫn mang đến.

2.3. So sánh những phân số

a) So sánh những phân số nằm trong hình mẫu số

Trong nhị phân số sở hữu nằm trong hình mẫu số:

 •  Phân số nào là sở hữu tử số nhỏ hơn thì phân số tê liệt nhỏ hơn.
 • Phân số nào là sở hữu tử số to hơn thì phân số tê liệt to hơn.
 •  Nếu tử số đều bằng nhau thì nhị phân số tê liệt đều bằng nhau.

b) So sánh những phân số nằm trong tử số

 Trong nhị phân số sở hữu nằm trong tử số:

 •  Phân số nào là sở hữu hình mẫu số nhỏ hơn thì phân số tê liệt to hơn.
 •  Phân số nào là sở hữu hình mẫu số to hơn thì phân số tê liệt nhỏ hơn.
 •  Nếu hình mẫu số đều bằng nhau thì nhị phân số tê liệt đều bằng nhau.

c) So sánh những phân số không giống mẫu

 Muốn đối chiếu nhị phân số không giống hình mẫu số, tao hoàn toàn có thể quy đồng hình mẫu số nhị phân số tê liệt rồi đối chiếu những tử số của nhị phân số mới nhất.

2.4. Các luật lệ tính phân số

a) Phép nằm trong phân số

 •  Muốn nằm trong nhị phân số sở hữu nằm trong hình mẫu số, tao nằm trong nhị tử số cùng nhau và không thay đổi hình mẫu số.

 • Muốn nằm trong nhị phân số không giống hình mẫu số, tao quy đồng hình mẫu số nhị phân số, rồi nằm trong nhị phân số tê liệt.

b) Phép trừ phân số

Xem thêm: ch3cooh ra ch4

 •  Muốn trừ nhị phân số sở hữu nằm trong hình mẫu số, tao trừ tử số của phân số loại nhất mang đến hình mẫu số của phân số loại nhị và không thay đổi hình mẫu số.

 • Muốn trừ nhị phân số không giống hình mẫu số, tao quy đồng hình mẫu số nhị phân số, rồi trừ nhị phân số tê liệt.

c) Phép nhân phân số

 Muốn nhân nhị phân số tao lấy tử số nhân với tử số, hình mẫu số nhân với hình mẫu số.

d) Phép phân chia phân số

Muốn phân chia một phân số cho 1 phân số, tao lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhị hòn đảo ngược.

Lưu ý: Phân số hòn đảo ngược của một phân số là phân số hòn đảo ngược tử số trở thành hình mẫu số, hình mẫu số trở thành tử số.

3. Ôn luyện đại lượng 

3.1. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

 • Để đo lượng những vật nặng trĩu hàng trăm, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn ki-lô-gam, người tao người sử dụng những đơn vị: yến, tạ, tấn.

 • Để đo lượng những vật nặng trĩu hàng trăm, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn gam, người tao người sử dụng những đơn vị: đề-ca-gam, héc-tô-gam.

 • Mỗi đơn vị chức năng đo lượng đều vội vàng 10 thứ tự đơn vị chức năng nhỏ hơn ngay lập tức sau nó.

 • Mỗi đơn vị chức năng đo lượng đều xoàng 1/10 thứ tự đơn vị chức năng to hơn ngay lập tức trước nó

3.2. Bảng đơn vị chức năng đo phỏng dài

Bảng đơn vị chức năng đo phỏng dài

Mỗi đơn vị chức năng đo phỏng nhiều năm đều vội vàng 10 thứ tự đơn vị chức năng nhỏ hơn ngay lập tức sau nó.

Mỗi đơn vị chức năng đo phỏng nhiều năm đều xoàng 1/10 thứ tự đơn vị chức năng to hơn ngay lập tức trước nó.

Một số đơn vị chức năng đo diện tích S: mét vuông, km2, dm2, cm2

 • 1km2 = 1 000 000m2

 • 1m2 = 100dm2

 • 1m2 = 10 000cm2

 • 1dm2 = 100cm2

3.3. Giây - thế kỷ

Chú ý:

1 năm = 365 ngày

1 năm nhuận = 366 ngày

Tháng một, mon tía, mon năm, mon bảy, mon 8, mon chục, mon chục nhị có: 31 ngày.

Tháng tư, mon sáu, mon chín, mon chục một có: 30 ngày.

Tháng nhị sở hữu 28 ngày (vào năm nhuận sở hữu 29 ngày).

1 phút = 60 giây

1 giờ = 60 phút = 3600 giây

4. Ôn luyện về số tầm cộng

4.1. Bài toán thám thính số tầm cộng

Một vài ba kiến thức và kỹ năng cần thiết nhớ

 • Muốn thám thính số tầm nằm trong của khá nhiều số, tao tính tổng của những số tê liệt, rồi lấy tổng tê liệt phân chia mang đến số những số hạng.

Ví dụ: Tìm tầm nằm trong của 18, 19, 23 là

(18 + 19 + 23) : 3 = 20

 • Số tầm nằm trong của sản phẩm cơ hội đều : (số đầu + số cuối) : 2

4.2. Bài toán: Tìm số hạng lúc biết tầm nằm trong và số hạng không giống.

Dạng tính tầm cộngDùng sơ đồ vật nhằm giải toán tầm cộng

5. Ôn luyện dạng thám thính nhị số lúc biết tổng và hiệu

tìm nhị số lúc biết tổng và hiệu

6. Ôn luyện thám thính nhị số lúc biết tổng hoặc hiệu và tỉ của nhị số tê liệt.

6.1. Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ

tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ

6.2. Tìm nhị số lúc biết hiệu và tỉ

tìm nhị số lúc biết hiệu và tỉ

7. Ôn luyện dạng toán bịa đặt tính của luật lệ nhân, phân chia, nằm trong, trừ.

7.1 Phép nhân

 • Khi triển khai luật lệ tính tao triển khai kể từ nên qua chuyện trái

 • Ta thứu tự sở hữu những tích riêng rẽ loại 1, 2, 3… lúc để tính ghi nhớ phải để trực tiếp sản phẩm những chữ số

7.2 Phép chia

 • Thực hiện nay luật lệ tính bám theo trật tự kể từ trái ngược qua chuyện nên.

 • Có đầy đủ 3 luật lệ tính vô luật lệ phân chia gồm: Chia tiếp sau đó nhân rồi ở đầu cuối trừ.

 • Trong luật lệ phân chia sở hữu dư thì số dư lúc nào cũng nhỏ rộng lớn số phân chia.

7.3 Phép cộng

Quy tắc: Muốn nằm trong nhị số đương nhiên tao hoàn toàn có thể thực hiện như sau:

 • Viết số hạng này bên dưới số hạng tê liệt sao cho những chữ số ở và một sản phẩm bịa đặt trực tiếp cột cùng nhau.

 • Cộng những chữ số ở từng sản phẩm bám theo trật tự kể từ nên quý phái trái ngược, tức là kể từ sản phẩm đơn vị chức năng cho tới hàng trăm, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn, … .

7.4. Phép trừ

Quy tắc: Muốn trừ nhị số đương nhiên tao hoàn toàn có thể thực hiện như sau:

 • Viết số hạng này bên dưới số hạng tê liệt sao cho những chữ số ở và một sản phẩm bịa đặt trực tiếp cột cùng nhau.

 • Trừ những chữ số ở từng sản phẩm bám theo trật tự kể từ nên quý phái trái ngược, tức là kể từ sản phẩm đơn vị chức năng cho tới hàng trăm, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn, … 

8. Ôn luyện hình học

 • Nếu tăng chiều nhiều năm của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục tăng thêm a x 2

 • Nếu tăng chiều rộng lớn của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục tăng thêm a x 2

 • Nếu rời chiều nhiều năm của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục rời lên a x 2 đơn vị

 • Nếu rời chiều rộng lớn của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục rời lên a x 2 đơn vị

 • Nếu vội vàng một chiều nào là tê liệt của hình chữ nhật lên từng nào thứ tự thì diện tích S tiếp tục tăng thêm từng ấy thứ tự.

 • Nếu rời một chiều nào là tê liệt của hình chữ nhật lên từng nào thứ tự thì diện tích S tiếp tục giảm xuống số lần

 • Trong hình vuông vắn, nếu như tăng 1 cạnh lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục tăng thêm 4 x a đơn vị

 • Trong hình vuông vắn nếu như cạnh tăng thêm a thứ tự thì diện tích S tăng thêm a x a lần

8.1. Hình bình hành và diện tích S hình bình hành

8.1.1. Hình bình hành

hình bình hành

8.1.2.  Diện tích hình bình hành

diện tích hình bình hành

8.2. Hình thoi và diện tích S hình thoi.

8.2.1.  Hình thoi

hình thoi

8.2.2. Diện tích hình thoi

Cho hình thoi ABCD sở hữu AC = m, BD = n

Cắt hình tam giác AOD và hình tam giác COD rồi ghép với hình tam giác ABC sẽ được hình chữ nhật MNCA như hình vẽ.

cách tính diện tích S hình thoi

Dựa vô hình vẽ tao có:

Diện tích hình thoi ABCD vì chưng diện tích S hình chữ nhật MNCA

Diện tích hình chữ nhật MNCA là:

Vậy diện tích S hình thoi ABCD là: (m x n) : 2

Diện tích hình thoi vì chưng tích của phỏng nhiều năm hai tuyến đường chéo cánh phân chia mang đến 2 (cùng đơn vị chức năng đo)

(Trong đó: S là diện tích S hình thoi; m, n là phỏng nhiều năm của hai tuyến đường chéo)

Trên đó là bài tổng ăn ý kiến thức và kỹ năng toán lớp 4 nhằm hùn những em ôn luyện, gia tăng kiến thức và kỹ năng đáp ứng mang đến học tập toán lớp 5. Các em nhập cuộc thêm thắt khóa huấn luyện và đào tạo toán online của mamnonkidzone.edu.vn để tìm hiểu nhiều kiến thức và kỹ năng hoặc nhé.  

Xem thêm: cu h2so4 đặc nóng