trái nghĩa với khát

Chúng tao rất có thể hiểu kể từ khát ở đó là "khát nước"

Khát nước : Bị háo nước nhập khung người.

Bạn đang xem: trái nghĩa với khát

Vậy kể từ trái ngược nghĩa với kể từ khát nước là : Dư,thừa,no (bụng) nước

`@` Yone

Mod quan tâm đến trước lúc xóa.

Xem thêm: vẽ thầy cô và mái trường lớp 8

Hãy canh ty quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Xem thêm: sammy đào và simmy

5

1 vote