trân trọng tiếng anh

cherish, treasure, appreciate

Bạn đang xem: trân trọng tiếng anh

Trân trọng là tỏ ý quý, quan tâm.

1.

Sự riêng biệt và song lập là vấn đề tuy nhiên cô ấy trân trọng nhất.

Privacy and independence are the things that she values the most.

2.

Xem thêm: những câu thả thính bá đạo

Tôi miễn chống tuy nhiên ko cứng đầu, tôi lắng tai những gì anh ấy phát biểu vì như thế tôi trân trọng anh ấy và chủ ý của anh ý ấy.

I was reluctant but not stubborn, I listened vĩ đại what he had vĩ đại say because I value him and his opinions.

Một số kể từ đồng nghĩa tương quan với value:

- trân trọng (cherish): I cherish the letters she wrote.

Xem thêm: hình ảnh 12 cung hoàng đạo

(Tôi trân trọng những bức thư cô ấy viết lách.)

- trân trọng (treasure): My mother gave bủ the ring and I'll treasure it always.

(Mẹ tôi tiếp tục tặng tôi cái nhẫn và tôi tiếp tục luôn luôn trân trọng nó.)