tranh vẽ cổ động

DỰ BÁO THỜI TIẾT
Đêm 20 ngày 21
 tháng 11 năm 2023

+ Khu vực hướng dẫn Lạc - hướng dẫn Lâm : Ít mây  đêm ko mưa. Sáng sớm đem sương thong manh vài ba noi. Ngày trời nắng và nóng. tối và sáng sủa trời rét.

Bạn đang xem: tranh vẽ cổ động

Nhiệt chừng thấp nhất: 11 - 13°C🌦

Nhiệt chừng tối đa : 25 - 27°C🌦

+ Khu vực Nguyên Bình và Hà Quảng:  ít mây tối ko mưa. Ngày  trời nắng và nóng. tối và sáng sủa trời rét.

Nhiệt chừng thấp nhất: 10 - 12°C🌦

Nhiệt chừng tối đa : 24 - 26°C🌦

Xem thêm: những hình ảnh cute anime

+ Khu vực Thạch An, Hoà An, Tp Cao phẳng phiu. Ít mây  đêm ko mưa. Sáng sớm đem sương thong manh vài ba noi. Ngày trời nắng và nóng. tối và sáng sủa trời rét.


Nhiệt chừng thấp nhất: 10 - 12°C🌦

Nhiệt chừng tối đa : 25 - 27°C🌦

Xem thêm: tranh vẽ gia đình 4 người đơn giản

+ Khu vực Trùng Khánh - Quảng Hoà - Hạ Lang: ít mây tối ko mưa. Ngày  trời nắng và nóng. tối và sáng sủa trời rét.

Nhiệt chừng thấp nhất: 9 - 11°C🌦
Nhiệt chừng tối đa :  23 
- 25°C🌦

( Trung tâm KTTV Cao phẳng phiu cung cấp)