trong các phản ứng hóa học cacbon thể hiện tính gì

Câu hỏi:

20/02/2020 44,762

Bạn đang xem: trong các phản ứng hóa học cacbon thể hiện tính gì

C. Vừa khử vừa vặn oxi hóa.

Đáp án chủ yếu xác

D. Không thể hiện nay tính khử và oxi hóa.

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Chọn C.

Cacbon đơn hóa học đem số lão hóa là 0, đấy là số lão hóa trung gian giảo trong những số lão hóa của cacbon (-4, 0, +2, +4) nên đem khuân Xu thế tăng và hạn chế số lão hóa Lúc nhập cuộc phản xạ hóa học.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nếu M là yếu tắc group IA thì oxit của chính nó đem công thức là:

A. MO2.

B. M2O3.

C. MO.

D. M2O.

Câu 2:

Tơ poliamit là những polime tổ hợp đem chứa được nhiều nhóm:

A. Amit - CO - NH - vô phân tử.

B. - CO - trong phân tử.

C. - NH - vô phân tử.

D. - CH(CN) - vô phân tử.

Câu 3:

Lên men m gam glucozơ (hiệu suất 80%) khí bay rời khỏi hít vào không còn vô hỗn hợp nước vôi vô thấy đem 40 gam kết tủa. Lọc tách lấy kết tủa tiếp sau đó đun rét hỗn hợp nước thanh lọc, lại thấy được thêm 10 gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 54 gam.

B. 60 gam.

Xem thêm: fe2o3 + o2

C. 67,5 gam.

D. 45 gam.

Câu 4:

Một loại khí gas người sử dụng vô sinh hoạt đem nồng độ Phần Trăm bám theo lượng như sau: butan 99,40% sót lại là pentan. Nhiệt phỏng cháy của những hóa học theo lần lượt là 2654kJ và 3,6.106J và nhằm nâng sức nóng phỏng của một gam nước (D = 1 g/ml) lên l°C cần thiết 4,16J. Khối lượng gas nên dùng đ hâm nóng 1 lít nước rằng bên trên kể từ 25°C lên 100°C là:

A. 5,55 gam.

B. 6,66 gam.

C. 6,81 gam

D. 5,81 gam

Câu 5:

Cho 0,10 mol Ba vô hỗn hợp chứa chấp 0,10 mol CuSO4 và 0,12 mol HCl. Sau Lúc những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, thanh lọc lấy kết tủa nung ở sức nóng phỏng cao cho tới lượng ko đi nhận được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là:

A. 23,3 gam

B. 26,5 gam

C. 24,9 gam

D. 25,2 gam

Câu 6:

Từ glyxin và alanin đưa đến 2 đipeptit X và Y chứa chấp bên cạnh đó 2 amino axit. Lấy 14,892 gam lếu láo phù hợp X, Y phản xạ vừa vặn đầy đủ với V lít hỗn hợp HCl 1M, đun rét. Giá trị của V là:

A. 0,102 lít

B. 0,25 lít.

C. 0,122 lít.

D. 0,204 lít.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK