trong hiện tượng khúc xạ

Câu hỏi:

09/10/2019 44,142

Bạn đang xem: trong hiện tượng khúc xạ

A. góc khúc xạ luôn luôn nhỏ rộng lớn góc cho tới.

B. mọi tia sáng sủa truyền qua loa mặt mày phân cơ hội thân thiết nhì môi trường xung quanh nhập trong cả đều bị thay đổi phía.

C. khi khả năng chiếu sáng truyền kể từ môi trường xung quanh phân tách quang đãng kém cỏi thanh lịch môi trường xung quanh phân tách quang đãng hơn nữa thì góc khúc xạ nhỏ rộng lớn góc tới

Đáp án chủ yếu xác

D. Lúc khả năng chiếu sáng truyền kể từ môi trường xung quanh phân tách quang đãng kém cỏi thanh lịch môi trường xung quanh phân tách quang đãng hơn nữa thì  góc khúc xạ to hơn góc tới

Giải thích: Đáp án C

+ Khi khả năng chiếu sáng truyền kể từ môi trường xung quanh phân tách quang đãng kém cỏi thanh lịch môi trường xung quanh phân tách quang đãng hơn nữa thì góc khúc xạ nhỏ rộng lớn góc cho tới.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chiết suất tỉ đối thân thiết môi trường xung quanh khúc xạ với môi trường xung quanh tới

A. luôn nhỏ rộng lớn 1.

B. bằng tỉ số thân thiết phân tách suất vô cùng của môi trường xung quanh khúc xạ và phân tách suất vô cùng của môi trường xung quanh cho tới.

C. bằng hiệu số thân thiết phân tách suất vô cùng của môi trường xung quanh khúc xạ và phân tách suất vô cùng của môi trường xung quanh cho tới.

D. luôn luôn to hơn 1.

Câu 2:

Trong hiện tượng lạ khúc xạ:

A. Khi khả năng chiếu sáng truyền kể từ môi trường xung quanh phân tách quang đãng kém cỏi thanh lịch môi trường xung quanh phân tách quang đãng hơn nữa thì góc khúc xạ nhỏ rộng lớn góc cho tới.

B. Góc khúc xạ luôn luôn nhỏ rộng lớn góc cho tới.

C. Mọi tia sáng sủa truyền qua loa mặt mày phân cơ hội thân thiết nhì môi trường xung quanh nhập trong cả đều bị thay đổi phía.

D. Khi khả năng chiếu sáng truyền kể từ môi trường xung quanh phân tách quang đãng kém cỏi thanh lịch môi trường xung quanh phân tách quang đãng hơn nữa thì góc khúc xạ to hơn góc cho tới.

Câu 3:

Theo quyết định luật khúc xạ khả năng chiếu sáng truyền kể từ môi trường xung quanh phân tách quang đãng thanh lịch môi trường xung quanh kém cỏi phân tách theo gót phương xiên thì:

A. i < r        

Xem thêm: h2s ra k2s

B. i > r        

C.i  r         

D. i  r

Câu 4:

Hiện tượng phản xạ toàn phần có thể xảy đi ra Lúc ánh sáng truyền theo gót chiều từ

A. không khí vào nước

B. không khí vào nước đá

C. nước vào ko khí

D. ko khí vào thuỷ tinh

Câu 5:

Khi nói đến quyết định luật khúc xạ khả năng chiếu sáng, tuyên bố sai

A. Tia khúc xạ trực thuộc mặt mày phẳng lì cho tới và ở phía mặt mày cơ pháp tuyến đối với tia cho tới.

B. Với nhì môi trường xung quanh nhập trong cả chắc chắn, tỉ số thân thiết sin góc cho tới và sin góc khúc xạ là một trong hằng số.

C. Tia khúc xạ ko trực thuộc mặt mày phẳng lì cho tới và ở phía mặt mày cơ pháp tuyến đối với tia cho tới.

D. Với nhì môi trường xung quanh nhập trong cả chắc chắn, tỉ số thân thiết sin góc khúc xạ và sin góc cho tới là một trong hằng số.

Câu 6:

Điều khiếu nại xẩy ra bản năng toàn phần là:

A. Tia sáng sủa lên đường kể từ môi trường xung quanh phân tách quang đãng rộng lớn thanh lịch môi trường xung quanh phân tách quang đãng kém cỏi và 

B. Tia sáng sủa lên đường kể từ môi trường xung quanh phân tách quang đãng kém cỏi thanh lịch môi trường xung quanh phân tách quang đãng rộng lớn và 

C. Tia sáng sủa lên đường kể từ môi trường xung quanh phân tách quang đãng rộng lớn thanh lịch môi trường xung quanh phân tách quang đãng kém cỏi và 

D. Tia sáng sủa lên đường kể từ môi trường xung quanh phân tách quang đãng kém cỏi thanh lịch môi trường xung quanh phân tách quang đãng rộng lớn và 

Xem thêm: fes2 ra fe2o3

TÀI LIỆU VIP VIETJACK