trong một hệ sinh thái

Bạn đang xem: trong một hệ sinh thái

Trong một hệ sinh thái xanh,

A. vật hóa học và tích điện được truyền bám theo một chiều kể từ loại vật tạo ra qua quýt những bậc đủ chất cho tới môi trường xung quanh và ko được tái mét dùng.

B. tích điện được truyền bám theo một chiều kể từ loại vật tạo ra qua quýt những bậc đủ chất cho tới môi trường xung quanh và được loại vật tạo ra tái mét dùng.

C. tích điện được truyền bám theo một chiều kể từ loại vật tạo ra qua quýt những bậc đủ chất cho tới môi trường xung quanh và ko được tái mét dùng.

D. vật hóa học và tích điện được truyền bám theo một chiều kể từ loại vật tạo ra qua quýt những bậc đủ chất cho tới môi trường xung quanh và được loại vật tạo ra tái mét dùng.

Đáp án C

A, D sai vì như thế vật hóa học được tuần trả nhập hệ sinh thái xanh chứ không cần cần được vận gửi bám theo một chiều.
B sai vì như thế tích điện ko được loại vật tạo ra tái mét dùng.
Vậy lựa chọn đáp án C.

Xem thêm: c6h12o6 + h2o

Hoàng Giang đích thị rồi đó . 20/5/2016

. 21/05/2016

Nhật Trường tranhuunhattruong97 Vật hóa học Tuần Hoàn còn Năng lượng khg tuần tuần trả -đi 1 lèo cho tới điểm luôn luôn . 9/4/2015

. 10/04/2015

Nguyễn Thành Đạt B...tích điện tuy nhiên chúng ta abbcc . 9/4/2015

. 10/04/2015

Ab Cdef Ghikl đáp án C . 7/7/2014

. 08/07/2014

Kỷ niệm khó khăn quên moon xem xét lại đáp án chuồn ạ . 7/7/2014

. 08/07/2014

Xem thêm: crcl3 + naoh