trong thiên nhiên cây tre có thể sinh sản bằng

Câu hỏi:

Ngoài ngẫu nhiên cây tre sinh đẻ bằng?

Bạn đang xem: trong thiên nhiên cây tre có thể sinh sản bằng

A. Lóng.

B. Thân rễ.

C. Đỉnh phát triển.

D. Rễ phụ.

Đáp án đích B.

Ngoài ngẫu nhiên, cây tre sinh đẻ vì chưng thân thích rễ, sinh đẻ vô tính ở thực vật bao gồm sinh đẻ bào tử và sinh sinh ra chăm sóc, nhập cơ, sinh sinh ra chăm sóc là mẫu mã sinh đẻ tuy nhiên khung hình vừa mới được tạo hình từ 1 thành phần (thân, lá, rễ) của khung hình u.

Giải quí nguyên nhân lựa chọn đáp án B:

Sinh sản là quá trình sinh học mà các sinh vật đơn lẻ mới nhất – “con đẻ” – được tạo nên kể từ “cha mẹ” của bọn chúng. Sinh sản là 1 trong những công dụng cơ phiên bản của vớ cả cuộc sống được biết đến; từng loại vật riêng biệt lẻ tồn bên trên như thể sản phẩm của sinh đẻ. Có nhị mẫu mã sinh sản: vô tính và hữu tính.

Trong sinh đẻ vô tính, một loại vật hoàn toàn có thể sinh đẻ tuy nhiên không tồn tại sự nhập cuộc của một loại vật không giống. Sinh sản vô tính ko giới hạn ở những loại vật đơn bào. Nhân bản vô tính của một loại vật là 1 trong những mẫu mã sinh đẻ vô tính. phẳng phiu cơ hội sinh đẻ vô tính, một loại vật tạo nên một phiên bản sao DT y chang hoặc y chang nhau.

Sinh sản vô tính ở thực vật gồm:

1/ Sinh sản bào tử

Xem thêm: h3po4 + agno3

– Là mẫu mã sinh đẻ tuy nhiên khung hình vừa mới được trở nên tân tiến kể từ bào tử, bào tử lại tạo hình vào bên trong túi bào tử kể từ thể bào tử.

– Ví dụ: Rêu, dương xỉ.

2/ Sinh sinh ra dưỡng

– Sinh sinh ra chăm sóc là mẫu mã sinh đẻ tuy nhiên khung hình vừa mới được tạo hình từ 1 thành phần (thân, lá, rễ) của khung hình u.

 Các mẫu mã sinh sinh ra dưỡng:

+ Sinh sinh ra chăm sóc ngẫu nhiên (thân trườn, thân thích rễ, thân thích củ, rễ củ, lá…).

+ Sinh sinh ra chăm sóc tự tạo (nhân tương đương vô tính).

– Ví dụ: cây chuối, cây bèo tây, cây diếp cá, cỏ gấu, câu tre. Trong số đó, cây tre sinh đẻ vì chưng thân thích rễ ngoài ngẫu nhiên.

– Ưu: Con không thay đổi tính DT của u nhờ cách thức vẹn toàn phân.

– Nhược: Con xoàng thích ứng Khi môi trường xung quanh thay cho thay đổi bởi không tồn tại sự tổng hợp những đặc điểm DT của phụ huynh.

Xem thêm: hcl co2