vai trò của gen điều hòa

Câu hỏi:

29/07/2019 171,643

Bạn đang xem: vai trò của gen điều hòa

A. đem vấn đề cho tới việc tổ hợp một protein ức tạo ra động lên những ren cấu hình.

B. điểm gắn vô của protein khắc chế nhằm ngăn trở sinh hoạt của enzim phiên mã.

C. đem vấn đề cho tới việc tổ hợp một protein ức tạo ra động lên vùng vận hành.

Đáp án chủ yếu xác

D. đem vấn đề cho tới việc tổ hợp một protein ức tạo ra động lên vùng phát động.

Đáp án C

Trong hình thức điều tiết sinh hoạt ren ở loại vật nhân sơ, vai trò của gen điều hòa là đem vấn đề cho tới việc tổ hợp một prôtêin ức tạo ra động lên vùng vận hành. Khi môi trường thiên nhiên không tồn tại hóa học chạm màn hình, prôtêin khắc chế này tiếp tục bám lên vùng vận hành O ngăn ngừa ko cho tới quy trình phiên mã và dịch mã của những ren cấu hình ra mắt.

Trong hình thức điều tiết sinh hoạt ren ở loại vật nhân sơ, vai trò của gen điều hòa là (ảnh 1)

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trình tự động những bộ phận cấu trúc của một operon là

A. ren điều tiết – vùng vận hành – vùng phát động – group ren cấu hình.

B. vùng phát động – vùng vận hành – group ren cấu hình.

C. group ren cấu hình – vùng vận hành – vùng phát động.

D. group ren cấu hình – vùng phát động – vùng vận hành.

Câu 2:

Sự điều tiết sinh hoạt của ren tổ hợp enzim phân giải lactozo của vi trùng E. coli ra mắt ở Lever nào?

A. Diễn đi ra trọn vẹn ở Lever sau dịch mã.

B. Diễn đi ra trọn vẹn ở Lever dịch mã.

C. Diễn đi ra đa phần ở Lever phiên mã.

D. Diễn đi ra trọn vẹn ở Lever sau phiên mã.

Câu 3:

Ở vi trùng E. coli, khi nói đến sinh hoạt của những ren cấu hình vô operon Lac, Tóm lại này tại đây đúng?

A. Các ren này còn có số phiên nhân song cân nhau tuy nhiên số phiên phiên mã không giống nhau.

Xem thêm: etyl acrylat

B. Các ren này còn có số phiên nhân song cân nhau và số phiên phiên mã cân nhau.

C. Các ren này còn có số phiên nhân song không giống nhau tuy nhiên số phiên phiên mã cân nhau.

D. Các ren này còn có số phiên nhân song không giống nhau và số phiên phiên mã không giống nhau.

Câu 4:

Theo quá trình trở nên tân tiến của thành viên và theo gót nhu yếu sinh hoạt sinh sống của tế bào thì

A. toàn bộ những ren vô tế bào đều hoạt động

B. toàn bộ những ren vô tế bào có những lúc đồng loạy sinh hoạt, với khi hàng loạt dừng

C. chỉ mất một số trong những ren vô tế bào hoạt động

D. phần rộng lớn những ren vô tế bào hoạt động

Câu 5:

Phát biểu này sau đây ko đúng lúc nói đến điểm lưu ý của điều tiết sinh hoạt ren ở tế bào nhân thực?

A. Cơ chế điều tiết sinh hoạt ren ở loại vật nhân thực phức tạp rộng lớn ở loại vật nhân sơ.

B. Phần rộng lớn những trình tự động nucleotit bên trên ADN được mã hóa trở nên những vấn đề DT.

C. Phần ADN ko mã hóa thì vào vai trò điều tiết hoặc ko sinh hoạt.

D. Có nhiều nút điều tiết, trải qua không ít giai đoạn: kể từ NST (NST) tháo dỡ xoắn cho tới chuyển đổi sau dịch mã.

Câu 6:

Mối đối sánh tương quan thân thiết protein khắc chế với vùng vận hành O được thể hiện nay như vậy nào?

A. Khi môi trường thiên nhiên không tồn tại lactozo, protein khắc chế gắn vô O, ngăn ngừa sự phiên mã của tập thể nhóm ren cấu hình.

B. Khi môi trường thiên nhiên không tồn tại lactozo, protein khắc chế ko gắn được vô O, ko ra mắt sự phiên mã của tập thể nhóm ren cấu hình.

C. Khi môi trường thiên nhiên không tồn tại lactozo, protein khắc chế ko gắn được vô O, enzim phiên mã hoàn toàn có thể links được với vùng phát động nhằm tổ chức phiên mã group ren cấu hình.

D. Khi môi trường thiên nhiên với lactozo, protein khắc chế gắn vô O, ngăn ngừa sự phiên mã của tập thể nhóm ren cấu hình.

Xem thêm: mgno32 naoh

TÀI LIỆU VIP VIETJACK