web chỉnh sửa ảnh online

Pixlr X Login / singn upĐăng ký Đăng nhập Get premiumDùng demo Premium

pixlr news

Bạn đang xem: web chỉnh sửa ảnh online

{"cdnUrl":"https://mamnonkidzone.edu.vn"}

Trình sửa đổi hình họa & design mẫu

Chào mừng các bạn cho tới với trình sửa đổi hình họa văn minh không tính tiền của Pixlr. Bắt đầu sửa đổi bằng phương pháp nhấp vô nút hình họa hé, kéo n 'thả tệp, dán kể từ khay ghi nhớ tạm thời (ctrl + v) hoặc lựa chọn 1 trong những hình mẫu tạo nên sẵn của Shop chúng tôi bên dưới.

Dự án tiên tiến nhất Xem vớ cả

Từ bộ nhớ lưu trữ trong thời điểm tạm thời tổng thể, nhằm lưu dự án công trình lâu lâu năm, hãy chuyên chở nó xuống bên dưới dạng pxd.

Các hình mẫu khuyến cáo View More

Các hình mẫu hợp ý thời trang và năng động và rất tốt được lựa chọn vày đội hình của Shop chúng tôi.

AI generator

Generate an image using AI! An image will be generated based on a mô tả tìm kiếm about the image, this is often called a prompt.

A good prompt needs vĩ đại describe the subject of the image (what the image is about) and how the image should look, sánh things lượt thích if it's a painting or a sketch, realistic or stylized. Only users with a active subscription own the rights vĩ đại the generated images.

By using the Pixlr AI Generator, you confirm that you have read, understood and agree vĩ đại this License. For more information please see the Pixlr AI Generator License.

Generate

Xóa

Ngẫu nhiên

 • None

 • Enhance

 • Anime

 • Photographic

 • Digital art

 • Comic book

 • Fantasy art

 • Analog film

 • Neon punk

 • Isometric

 • Low poly

 • Origami

 • Line art

 • Craft clay

 • Cinematic

 • 3D model

 • Pixel art

Xem thêm: c2h6 ra c2h5cl

 • None

 • Warm tone

 • Cool tone

 • Muted colors

 • Vibrant colors

 • Pastel colors

 • Black and white

 • None

 • Studio

 • Backlight

 • Sunlight

 • Dramatic

 • Low light

 • Volumetric

 • Rim lighting

 • Dimly lit

 • Golden hour

 • Crepuscular rays

 • None

 • Blurry background

 • Close up

 • Wide angle

 • Narrow depth of field

 • Shot from below

 • Shot from above

 • Macrophotography

Xem thêm: koh + co2